donderdag 26 januari 2012

Hoe betrokken zijn/worden Paddepoelers bij NLA 2.0

Eerder hebben we in de publiciteit mogen lezen dat Groningen voorop loopt met de samenwerking tussen gemeente, corporaties én bewoners bij de aanpak van vijftien wijken. Afgelopen jaar hebben de gemeente Groningen en de vijf Groningse corporaties opnieuw hun samenwerking bekrachtigd in het ‘Nieuw Lokaal Akkoord 2.0’.
NLA 2.0 kent een nieuw motto: Mensen Maken Stad, Mensen maken Paddepoel!.
We leven niet meer in de tijden van de grote, centraal aangestuurde projecten, bedacht achter bureaus. NLA 2.0 moet vooral vorm krijgen in de straten, de buurten en de wijken van de stad is de doelstelling. Wist u dat men richting wil geven aan en ruimte wil maken voor mensen die werken aan betere woningen en een betere woonomgeving? Samen met de gemeente Groningen en de corporaties worden wij bewoners in staat gesteld het leven in onze straat, buurt en wijk te verbeteren. Er worden ons middelen beschikbaar gesteld om ideeën en dromen voor onze omgeving te kunnen realiseren. Kernwoorden hierbij zijn decentraal, gemeenschapszin, kleinschaligheid en herkenbaarheid.

Wijkteam
Elke wijk kent een wijkteam die bestaat uit gemeente, corporaties en bewoners uit de wijk. Voorzitter van ons wijkteam is Mariëlle Gebben van Lefier. De opdracht die haar team heeft is om verbinding te maken met de bewoners van de wijk, de vraag op halen en om samen met bewoners projecten te realiseren die bijdragen aan prettig samenwonen.
Het wijkperspectief geeft richting aan hun inzet. Dit is geen gemakkelijke opdracht want hoe herkenbaar ben je als wijkteam en op welke wijze mensen verbinden? Voor menig bestuurde van een commissie of vereniging in onze wijk is het wijkteam niet onbekend. Hoe bekend is het wijkteam en de wijkvisie in zijn algemeen? Willen we wel binding of neemt de individualisatie een steeds grotere vorm aan? Hebben de genomen besluiten wel het draagvlak van de wijk? Vragen die leven maar niet worden uitgesproken. Het regelmatig publiceren met reden van goedkeuring van de projecten levert mogelijk een bijdrage in de herkenbaarheid van het wijkteam en maakt zichtbaar welke betekenis dit heeft voor onze woon- en leefomgeving. Wist u dat in het recente verleden mede dank zij de NLA gelden bijvoorbeeld het project Kijk mijn wijk en de speeltuinvoorziening aan de Venuslaan gerealiseerd zijn? Het huidige project Universum waarin buurtbewoners kunst voor de wijk realiseren. Voorbeelden die daadwerkelijk de gemeenschap bind en zelfs landelijke bekendheid hebben gekregen. Een uitdaging voor het wijkteam te laten zien welke bijdrage zij gaan leveren om de verbinding te realiseren die zeker niet eenvoudig te noemen is.

Budgetten
Onze wijk is ingedeeld in zware wijk en betekent dat voor de periode 2011-2014 € 900.000 euro beschikbaar is gesteld. Inmiddels is voor € 200.000 euro aan besluiten genomen waaronder geschoolde zorg Pendinghe,Bisschop Bekkersschool, bemensing spelcontainer BSV Paddepoel, community art project levensloop, buurtconciërge Paddepoel Zuid, naschoolse activiteiten SKSG en bijdrage wijkkrant Nummer 1
Resulteert dat er voor de komende drie jaar nog € 700.000,00 beschikbaar is.

De uitdaging ligt bij de bewoners
Het wijkteam kan niet functioneren zonder haar bewoners. Zij  nodigen u van harte uit uw dromen en ideeën met haar te delen.  Samen komen tot een oplossing die voldoet aan haar doelstelling. Een kans die we ons zelf niet voorbij moeten laten gaan. Op welke wijze? U kunt contact opnemen met de voorzitter van het wijkteam Mariëlle Gebben via e-mail m.gebben@lefier.nl of bellen met 050-3693693. De procedure, visie en de aanvraag van een verzoek is helaas niet digitaal.
Veel informatie rondom NLA 2.0 kunt u lezen op de gemeentelijke website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten