maandag 30 januari 2012

Jaar van de Bij 2012

natuur-insecten-bijen
natuur-bloemen-veldbloemen
KNNV, Bijenstichting, de Nederlandse Bijenvereniging, EIS Nederland en IVN hebben 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen. In de afgelopen jaren is er en onrustbarende bijensterfte in Nederland. Omdat  het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar.

De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijenvolken achteruit gaat. Het gaat om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten. Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen het tij te keren.

De doelen van het Jaar van de Bij zijn:

  1. Mensen er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna noodzakelijk is voor alle planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten;
  2. Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig zijn voor bijensoorten;
  3. Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de landbouw;
  4. Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te krijgen.
Meer informatie:  www.jaarvandebij.nl Op de natuursite: als de bijen van de aardbodem verdwijnen
Geen opmerkingen:

Een reactie posten