vrijdag 13 januari 2012

Sport en Welzijn - Stichting Kelderwerk

stichting kelderwerk-paddepoel-pleiadenlaan
groningen-paddepoel-pleiadenlaan

Kelderwerk Sport en Welzijn

Na vele omzwervingen qua huisvesting binnen de stad Groningen is sinds april van dit jaar de Stichting Kelderwerk gehuisvest in de voormalige Rabotoren aan de Pleiadenlaan. Daarmee is Paddepoel, na het vertrek van de kunstenaars uit de voormalige Trefkoel, een accommodatie voor Sport en Welzijn rijker. Na betrekkelijk korte tijd blijkt de huidige locatie, met de wijken Selwerd, Tuinwijk en Vinkhuizen in de nabijheid, uiterst geschikt om de doelgroepen en doelstelling(en) van de stichting te bereiken en te verwezenlijken. Vooral biedt het onderkomen voldoende ruimte voor allerlei activiteiten voor de verschillende doelgroepen.
Historie

Medio 1993 is een werkgroep van het Simplon Jongerencentrum gestart met een fitnessproject aan het Boterdiep te Groningen. Met de uitbreiding van het Simplon jongerenhotel moest het fitnessproject op zoek naar een nieuw onderkomen. De kelder van het voormalig Noorderpoortcollege aan de Herebinnensingel kwam in beeld. Hier is de naam Kelderwerk ontstaan. Na huisvesting van o.a. in de voormalige kapel van het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis en de Korrewegwijk is men neergestreken in onze wijk. Maar ook hier is het verblijf op lange termijn nog onzeker. Naast het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten en leidinggeven aan de organisatie is het bestuur dus actief bezig met het realiseren van permanente huisvesting.

Doelstelling en doelgroepen

We spraken met Hans Rosentein, bestuursadviseur van de Stichting. Voor Kelderwerk staan de sleutelbegrippen “participatie”,”sociale integratie” en “het verhinderen of verminderen van achterstandssituaties” voorop. Voor hen die willen bewegen ter verbetering van hun gezondheid, c.q. fysieke gesteldheid, of gewoon ter ontspanning, maar die de drempel naar een reguliere sportschool of sportvereniging, om wat voor reden dan ook, te hoog vinden is Kelderwerk een goed alternatief. Het zijn dus mensen die zich (door welke oorzaak dan ook) in een achterstandssituatie bevinden en die uit gebrek aan financiĆ«le middelen niet in staat zijn om aan sport te doen.
Kelderwerk biedt niet alleen maar gelegenheid tot sporten en bewegen, maar geeft vrijwilligers, deelnemers aan diverse re-integratietrajecten en stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid werkervaring op te doen en zo aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Met andere woorden: Kelderwerk stelt mensen die zich in een achterstandssituatie bevinden instaat hun gevoel voor eigenwaarde, het zelfvertrouwen en de zelfdiscipline te optimaliseren. Gebleken is dat juist deze mensen die bij de stichting terechtkwamen het gewenste resultaat behaalden.

Activiteiten

Zoals de afbeelding al laat zien, wordt er een scala aan activiteiten geboden.
Onder andere:

•    Fitness (kernactiviteit)
•    Systema
•    Jiu-jitsu
•    Kickboksen
                                                         •    Zumba
                                                         •    Yoga
                                                         •    Weerbaarheidstraining(en)
                                                         •    Activiteitenpakket voor instellingen zoals: Exodus, Vast en

Verder, Mamamini, Iederz etc., (o.a. krachttraining, cardio-fitness, circuittraining, hardlooptraining, etc.)
                                                        •    Tafeltennis

Uitgebreide informatie vindt u op de website van Kelderwerk. De medewerkers van Kelderwerk zullen onze lezers regelmatig informeren over de activiteiten van de Stichting en gezamenlijk zullen we de diversiteit aan activiteiten nader onder de loep nemen. De bedoeling is om een zo helder mogelijk beeld te krijgen over de betekenis van alle begrippen, het hoe en wat te doen om bij Kelderwerk aan zijn/haar trekken te komen. Zowel individueel als in groepsverband. Kortom, leuk om het per onderdeel eens te gaan belichten.

Ontwikkelingen

Zoals eerder opgemerkt staat het huisvestingsvraagstuk van Kelderwerk hoog op de agenda van het bestuur van de stichting. Hier wordt stevig aan gewerkt. Maar daarvoor is de medewerking van de gemeente en de woningbouwcorporaties hard nodig.
Wat het activiteitenaanbod betreft verwijzen wij naar de website van Kelderwerk. Maar iedereen die met een leuk idee of activiteit komt is van harte welkom om de haalbaarheid en uitvoering daarvan met de mensen van Kelderwerk te bespreken.Kennismaking

-wethouder janny visscher
Op 19 december 2011 was er openhuis van 15.00 – 19.00 uur. Wethouder Jannie Visscher namens de gemeente Groningen verrichte de opening. De foto's: klik hier
Een film over de opening: 

Tot slot
Het bestaansrecht heeft Kelderwerk inmiddels wel bewezen. Ruim twaalf jaar hebben de vrijwilligers van de stichting de doelgroep kunnen bereiken en bedienen. Het was niet altijd gemakkelijk en dat zal voorlopig ook nog zo blijven (gezien de economische situatie en de daaruit voortvloeiende overheidsbezuinigingen). Kelderwerk is optimistisch dat haar activiteiten voor een lange(re) periode voor de wijk Paddepoel en omgeving behouden blijft. Zij zijn in ieder geval zeer welkom binnen de wijk, in een omgeving waar zij en hun activiteiten thuis horen.

Alles over Stichting Kelderwerk: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten