maandag 13 februari 2012

NLA 2.0 Toegekende projecten

In een eerder bericht hoe betrokken zijn/worden Paddepoelers bij NLA 2.0 berichten wij u over NLA, waar de vraag rees of en in hoeverre de genomen besluiten een wijk dragend karakter kennen.  Enige verkenning naar de toegekende projecten leverde het volgende resultaat op.  U mag vaststellen of dit van toegevoegde waarde is voor onze wijk. Uw reactie kunt u plaatsen door op het artikel te klikken en vervolgens onderin uw reactie te geven.- Geschoolde Zorg OBS De Pendinghe / € 15.600,- / Verlenen van intensieve zorg aan kwetsbare kinderen van 4-12 jaar en hun ouders teneinde de maatschappelijk participatie en kansen op ontplooiing van deze kinderen te vergroten.
- Buurtconcierge Paddepoel Zuid 2012 / € 15.643,- / Vervolg van extra inzet van de buurtconciërge
- Extra inzet kinderwerk 2012 / € 66.477,- / buitenschoolse activiteiten voor kinderen organiseren.
- Extra opbouwwerk 2012 /38.500,- / Voortzetting van extra opbouwwerk in 2012
- Flyer ideeënformulier / € 1.664,- /Om ervoor te zorgen dat bewoners meer betrokken zijn en met ideeën voor de wijk komen, maakt het wijkteam een flyer over wat bewoners moeten doen en waar het wijkteam bij kan helpen.
- Bemensing spelcontainer / € 35.187,- / De beheerders lenen spelmateriaal uit, aan de kinderen die komen spelen en houden toezicht. Daarnaast signaleren ze problemen in de buurt of met specifieke kinderen en nemen stappen om tot een oplossing te komen.
- Project Levensloop / € 15.000,- / Community Art project rondom de vervaaardiging van een wegwijzer in Park Selwerd.Geen opmerkingen:

Een reactie posten