woensdag 22 februari 2012

Paddepoel mist een centrale plek


Met de sloop van Trefkoel  behoort het centrale punt van Paddepoel werkelijk tot het verleden. We constateren dat de decentrale ontwikkelingen in de wijk niet stil hebben gestaan.  Zo kennen we BSV Paddepoel,  de Spicaruimte, Bernlef, CasPoMor huiskamer en de Fontein. Allerlei decentrale  plekken waar activiteiten voor en door bewoners worden georganiseerd. Voor het overige worden er veel activiteiten in de Vensterschool georganiseerd, veelal op dezelfde terreinen. De Vensterschool is een brug te ver en voldoet op vele terreinen niet om centrale activiteiten te organiseren, immers het voorzieningsniveau, de kleinere ruimten en de klimatologische omstandigheden beperken de mogelijkheid hiertoe. Ook de vergaderruimte en de bijbehorende faciliteiten zijn niet van deze tijd.

Door het ontbreken van  een centrale plek en mogelijk centraal beleid, worden de eerste problemen al ondervonden. Het kunstproject Universum stagneert vanwege ruimte problematiek.  Het centraal  kunnen organiseren als wijktoneel, muziek, theater om maar een paar voorbeelden te noemen kunnen geen gevolg krijgen.  Paddepoelers maken Paddepoel is hoe men ons wil bereiken.  Een lastig thema nu de decentralisatie van activiteiten door ontwikkeld zijn en de centrale rol van wijkorganen ver achter de horizon nog zichtbaar is.

De vraag roept dan ook op wie en wat is Paddepoel. Hoe betrokken worden bewoners bij de wijkontwikkelingen. Of zijn de wijkorganisaties ook gedecentraliseerd waardoor de centrale betrokkenheid niet meer als betrokkenheid wordt ervaren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten