zondag 12 februari 2012

Residentie Buitenzorgpaddepoel-residentie buitenzorg
paddepoel-grote beerstraat-residentie buitenzorg


Ter loops hoor je wel eens de naam Residentie Buitenzorg. Residentie Buitenzorg is één van de woon-zorginstellingen in de wijk Paddepoel in Groningen.


ResidentieBuitenzorg is gehuisvest aan de Grote Beerstraat 200 en is een zorgorganisatie. 

Zij werken voor specifieke doelgroepen. Van huis uit is haar zorgdienstverlening afgestemd op Indische en Molukse ouderen en ouderen die zich daarmee verwant voelen. Voor deze doelgroep leveren zij diensten op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Residentie Buitenzorg hecht grote waarde aan de begrippen warmte, gastvrijheid en respect. Bij hun voel je je ‘senang’ zoals zij het noemen.  Uiteraard staat bij hun de befaamde Indische eetcultuur centraal als element van het sociaal maatschappelijke leven. Haar werkgebied omvat de provincies Groningen en Drenthe, alsmede de regio Twente.

Onze achtergrond
Nederland kent sedert de vijftiger jaren van de vorige eeuw verschillende woonzorg-organisaties voor Indische en Molukse ouderen. Het Noorden bleef tot voor kort verstoken van deze specifieke vorm van zorgverlening. In de tachtiger jaren heeft de regering weliswaar aangegeven dat er ook in het Noorden een dergelijke voorziening zou moeten komen, maar daar is nooit invulling aan gegeven. In 2005 is de stichting Residentie Buitenzorg opgericht om in deze lacune te voorzien. Vanuit de doelgroep bleek namelijk veel behoefte te bestaan aan specifieke zorg en speciale woonvoorzieningen.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van deze zorgorganisatie: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten