woensdag 15 februari 2012

Tramproat - Sprak Karin Dekker de waarheid?


berlijn-tram
tekening angelique boter
Medio januari werd ons gemeld dat het conflict tussen de Rijksuniversiteit en de gemeente Groningen over de tram op het Zerniketerrein voorbij zou zijn. Dat werd gezegd door wethouder Karin Dekker van de gemeente Groningen .

Enigszins verbaast dat de RUG ineens akkoord was, immers de Rijkuniversiteit vreesde voor de trillingen en magnetische velden die de tram veroorzaakt. Die zouden natuur- en sterrenkundig onderzoek hinderen. De universiteit wilde daarom dat de tram Zernike niet op zou rijden.

Gisteren verscheen een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin men melding maakt dat dezelfde Rijksuniversiteit nu een bom onder de tram legt. Bestuurder Jan de Jeu blijkt een brief op poten geschreven te hebben aan B&W van de stad, waarin hij een aanbeveling doet een gedegen onderzoek te doen naar een alternatief tracé.
De elektromagnetische straling van de tram verstoren allerlei onderzoeken in diverse gebouwen. Bestuurder Jan de Jeu namens de RUG laat nu weten dat alle kosten onderzoek en preventiemaatregelen voor rekening zijn van de gemeente. Ook de haltes worden weer aan de orde gesteld. Een dreigende toon als niet aan de voorwaarden van de RUG wordt voldaan werkt de RUG verder niet mee en zal haar grond niet beschikbaar stellen voor de aanleg van dit tramtracé.

Zo langzamerhand is er geen touw meer aan vast te knopen wie nu de waarheid spreekt. Is het inderdaad de gemeente, Karin Dekker, die ons doet geloven dat alles geregeld is? Of heeft de RUG een verkeerd beeld van de gemaakte afspraken. Een woord is een woord en wie zich hier niet aan houdt ondervindt dus een probleem. De kosten verbonden aan de voorstellen van de RUG zullen wel weer een lastenverzwaring zijn op het project. De financiële middelen van de gemeente zijn denk ik niet zo rooskleuring deze te kunnen dragen waardoor door eigen falend beleid mogelijk de komst van de tram nooit werkelijkheid zal worden en menigeen zich met niets heeft beziggehouden. Wees integer, eerlijk en houdt je aan de gemaakte afspraken. Dan krijgen we misschien geloof in wat zich Politiek noemt en kunnen ontwikkeling ook werkelijk gestalte krijgen.

Update: 15-02-12 16:15 klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten