vrijdag 24 februari 2012

Wijkraad zorgt voor 'Mist rond moskee'

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden een artikel 'Mist rond moskee'. Naar aanleiding van de wijkkrant is ook door ons een artikel over dit onderwerp gepubliceerd.

In het artikel van het DvhN spreekt Saïd El Hami, woordvoerder van de moskee, de vergevorderde plannen tegen. Er wordt nog steeds geld voor de nieuwbouw ingezameld en er is nog steeds geen bouwvergunning aangevraagd.  Onduidelijk is uit welk verslag geciteerd is door de wijkraad van Paddepoel.

De wijkraad is geen democratisch gekozen instelling. Namens de wijk zegt men akkoord te gaan met de nieuwbouwplannen als deze in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Zoals het Dagblad van het Noorden vermeld is er veel verdeeldheid over dit standpunt en alvorens een standpunt in de openbaarheid te brengen zou afstemming met haar bewoners op zijn plaats geweest zijn. De verkeersproblematiek die aan de orde gesteld wordt  beperkt zich op de vrijdagen en de feestdagen. Hier wordt sinds kort door de politie tegen opgetreden en de vraag is wat de werkelijke problemen zijn en waarover gesproken gaat worden.

Evenzeer is de vraag of en wordt er hinder ondervonden door de hulpdiensten bij calamiteiten.

We zullen de wijkraad benaderen met het verzoek te willen reageren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten