vrijdag 23 maart 2012

Een nieuwe kreet: Paddepoel Dialoog doet velen tekort


kunst-hilda kernell
De afgelopen jaren zijn door het ontbreken van een centrale ontspanningsruimte  op diverse  decentrale locaties in onze wijk  allerlei activiteiten ontwikkeld en verstevigd. Zo kennen we de Vensterschool, de Spicaflat,  het CasPoMorhuis, BSV Paddepoel, Bernlef, de Fontein en Buitenzorg. Allerlei plekken waar velen roepen om nieuwe leden voor hun activiteiten en zich zorgen maken om de financiën. Allerlei acties bedenken om geld te verzamelen voor  bijvoorbeeld  aanschaf van kleding voor de dansgroep en niet altijd de weg weten te vinden voor een passende oplosssing is ons gebleken. Het delen doe je hier met elkaar en de meesten zitten niet te wachten op centraal aangestuurde activiteiten. Zij zien liever de versteviging van hun eigen activiteiten alvorens de energie te richten op centrale activiteiten.

Plots worden we verrast met een mail van het MJD. MJD lijkt de brievenbus te zijn van Heel mijn wijk. Mensen maken de stad waar u regelmatig over leest.  Er wordt weer veel geld gestoken  in de huur van een nieuw activiteitencentrum Plutozaal waar men op 1 april de eerste Paddepoel Dialoog wil organiseren. Een nieuw idee op een mislukking stappelen en het lijkt er op dat Heel mijn wijk een stille regie voert en anderen de boodschap laat brengen. De huurpenningen alsmede de bijdrage in dit initiatief waren beter besteed aan de activiteiten die schreeuwen om geld en het voor anderen, die om persoonlijke financiële situaties, moeten afhaken bij hun verenigingen graag willen behouden.
Iets roepen is één, de onderlinge samenhang steunen en zoeken is twee. Pas dan is er sprake van een DIALOOG.
Het verzoek dit artikel te plaatsen laten wij achterwege om reden dat zonder voorafgaande informatie er iets gedropt wordt in de wijk welke door andere organisatie geintroduceert behoort te worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten