dinsdag 6 maart 2012

Gemeente veroorzaakt mist rondom de Moskee

Op twitter komen we een bericht tegen van stadsdeelcoördinator Peter Wijnsma van de gemeente Groningen waarin hij het volgende twittert: Vanavond te gast bij wijkraad Paddepoel. Willen zich samen met moskeebestuur organiseren om nieuwbouw te begeleiden. 
Uit dit bericht kun je van alles suggereren en de vraag die het oproept is of de wijkraad  zich inderdaad heeft gemeld een bijdrage te leveren aan de begeleiding van de bouw van de Moskee of zijn andere zaken besproken wat  meer voor de hand ligt. Kortom, laat de gemeente nu geen MIST RONDOM DE MOSKEE veroorzaken. Een oplossing bieden voor goede huisvesting voor deze groep gelovigen lijkt eerder op zijn plaats. En als er nieuws over de Moskee te melden valt is het aan de wijkraad dit binnen haar bevolkingsgroep kenbaar te maken.


Eerder melden wij u dat we in de wijkkrant hebben  kunnen lezen dat de plannen voor de  nieuwbouw van de Moskee een vergevorderd stadium hebben bereikt. Hiermee komt een eind aan het landelijk karakter en gaat mogelijk de laatste Groninger boerderij binnen de stadsgrenzen verloren. Dat het gebouw niet aan de eisen van de tijd voldoet is al langer bekend. Vele bewoners, niet tegen de moskee, zien liever het behoud van het gebouw en de Moskee op een andere plek om diverse redenen. Het gebouw zou na modernisering uitstekend geschikt zijn als ontmoetingsruimte waar vele activiteiten in onder gebracht kunnen worden. Anderzijds de toenemende groei van het bezoekersaantal van de Moskee waar in eerdere plannen geen rekening mee is gehouden baat de bewoners zorgen. Wetende dat de Moskee eigenaar is van het gebouw vragen velen zich af welke en/of er een inspanning van de gemeente geweest zijn om haar bijdrage te leveren aan het behoud van één van de laatste Groninger boerderijen binnen de stadsgrenzen en de Moskee te vestigen op een locatie die rekening houdt met de groei van deze Moskee. Regeren is voor uit zien.Geen opmerkingen:

Een reactie posten