zaterdag 3 maart 2012

Huurders Nijestee tegen 'Right to buy'De gezamenlijke huurdersverenigingen van woningcorporatie Nijestee zijn tegen het voornemen van het kabinet om de woningcorporaties te verplichten 75% van hun bezit te koop aan te bieden. Ze vragen in een ingezonden brief de Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies ‘nogmaals diep na te denken over de negatieve consequenties van de uitvoering van dit voornemen’.

De huurdersverenigingen van de wijken Kostverloren, Oosterpoort, Paddepoel-Selwerd en Vinkhuizen in Groningen maken zich zorgen over het onderhoud, het aantal en de bereikbaarheid van de huurwoningen die overblijven. In het verzoek schetsen de huurdersverenigingen het toenemen van de kosten van onderhoud omdat dit niet meer ‘complexgewijs’ opgepakt kan worden. 


Bereikbaarheid
De huurdersverenigingen vrezen dat de bereikbaarheid van huurwoningen voor mensen met lage inkomens afneemt; de huurwoningen op de mooiste plekken van de stad zullen het snelst zijn verkocht, waardoor de kwalitatief mindere woningen overblijven voor de laagste inkomens. 

Marktwaarde
Tot slot maken de huurdersverenigingen zich zorgen over de marktwaarde van de bestaande koopwoningen en de financiĆ«le positie van de Nederlandse overheid. Door het ‘dumpen’ van huurwoningen op de markt dreigt volgens de huurders een daling van de marktwaarde van woningen. De mensen die vanwege de inkomensgrens van € 34.085,- niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, zijn dankzij right to buy en de hypotheekrente-aftrek voordeliger uit met een koopwoning van een corporatie wat volgens de huurders een ‘run op de hypotheekrenteaftrek’ gaat betekenen.
De gezamenlijke huurdersverenigingen vragen in hun brief de minister nadrukkelijk nog eens goed na te denken over de gevolgen van de voorgenomen kabinetsmaatregel. 

Meer informatie:
John van Veen, senior adviseur Woonbond Kennis- en adviescentrum 0384250180/0653255256
Afdeling Marketing & Communicatie Nijestee, Renate Dokter telefoon (050) 853 35 44
 
Update 4 maart: steun en kritiek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten