woensdag 14 maart 2012

Kinderen BSV Paddepoel lopen te veel risico op ongelukken

Met regelmaat hebben wij u mogen melden over de verkeersproblemen nabij het Crematorium en de oversteekplaatsen van de Zonnelaan waar de voetgangers voor hun leven moeten vrezen. Vandaag  de omgeving van de speeltuin in de Watermanstraat.  Een  kinderrijke locatie, waar naast allerlei buurtactiviteiten, vele kinderen dagelijks spelen. Gelukkig is het terrein van een omheining voorzien.  Wat ontbreek is een veilige oversteek. Er ontbreekt een zebra en borden die het verkeer op wijzen dat een locatie wordt genaderd met spelende kinderen en de snelheid aangepast moet worden dan wel attent te zijn op overstekende kinderen.


Iedereen kan met ingang van 1 maart verkeersonveilige situaties melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer. Dit kan gaan om een gevaarlijke route die kinderen moeten fietsen naar school of een plek waarvan mensen het gevoel hebben dat deze niet verkeersveilig is. De redactie heeft deze situatie dan ook bij dit meldpunt gemeld.

Er zijn meer gevaarlijke en onwenselijke verkeerssituatie's in de wijk Paddepoel. Daar over later meer.

Update:
Hierbij bevestigen wij dat uw melding over de Watermanstraat in Groningen in goede orde is ontvangen. Uw melding is in de wachtkamer geplaatst en wordt binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.

Het Meldpunt Veilig Verkeer is door de continue toestroom van meldingen een omvangrijke bron van verkeersonveiligheidsdata en kan daarom gezien worden als Landelijke Database Subjectieve Verkeersonveiligheid. Met daarin unieke data die belangrijke beleidsmatige input levert. Alléén dit gegeven al, maakt het dat elke melding, dus ook de uwe, een belangrijke bijdrage levert aan de bevordering van de verkeersveiligheid voor héél Nederland, bedankt daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland/Meldpunt Veilig Verkeer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten