vrijdag 16 maart 2012

Meldpunt overlast en zorg


Vandaag is Marco Kingma van Meldpunt Overlast te gast bij onze wijkagenten Fred Kremer en Peter Kingma. Marco doet vandaag plaatselijke bekendheid op aan boord bij de agenten in onze wijken.  Goed om te weten dat ook deze mensen weten of willen weten waar en voor wie ze bezig zijn.

Heeft u of ervaart u overlast? Laat het altijd weten. De dossieropbouw van overlast is voor alle partijen van belang. Het geeft inzicht in en ondersteunt de probleemaanpak bij uitvoering.

Overlast door buren, jongeren, afval of alcohol en drugs? Of bezorgd over een kind of volwassene in uw buurt? Meld het bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Dit meldpunt is het centrale punt waar alle inwoners van de gemeente Groningen terecht kunnen voor meldingen op het gebied van overlast en zorg

Voorbeelden van overlast; burenoverlast, rommel op straat, overlast jongeren, overlast door drugs- en alcohol.

Op de site van de gemeente Groningen alle informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten