donderdag 8 maart 2012

Zorgelijke ontwikkelingen bij de Crèche


Het is nog niet zo lang geleden dat vrouwen in grote getale niet deelnamen aan het arbeidsproces. Begin zeventiger jaren werd steeds meer gestimuleerd dat vrouwen , en terecht, meer bij het arbeidsproces te betrekken.  Nu leven we in 2012, werken vele vrouwen  en is de roep om meer vrouwen op topposities nog steeds groot te noemen.   De kinderopvang , die aan dit proces gekoppeld is,  heeft  zich inmiddels sterk ontwikkeld en kent al enkele  jaren een forse groei in Nederland.  Mede door deze ontwikkeling en de regelgeving die voor kinderopvang van toepassing is, kunnen we in het algemeen spreken van een hoge kwaliteit  aan kinderopvang .

Vandaag, op de dag van de vrouw, zijn er grote zorgen.  De kinderopvang zit in een spagaat. Enerzijds wordt het mes gezet in de subsidies anderzijds de afname in de vraag. De werkloosheid en de stijging van de kosten doen velen besluiten de opvang binnen de familie en bekenden op te lossen dan wel besluiten zich terug te trekken van de arbeidsmarkt .  Een tegengestelde ontwikkeling van een proces welke met succes ruim veertig jaar geleden ingang werd gezet.

Er is sprake van een terugval van gemiddeld twaalf procent  en zal zo mogelijk ook van  toepassing zijn op de organisaties in onze wijken.

Kamerleden bespreken vandaag in een commissievergadering de subsidieregelingen voor deze sector. Van de 1150 aangesloten kinderdagverblijven heeft 85% te kennen gegeven dat de vraag sterk is afgenomen en er financiële problemen dreigen. Als de steekproef representatief genoemd kan worden laat 65% van de ouders hun kind korter op de crèche. Ruim een derde van de ouders gaan minder werken om zelf de zorg op zich te nemen.

De overheidsuitgaven voor kinderopvang zijn gestegen van € 1 miljard per jaar (voor 2005) tot circa € 4 miljard in 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten