donderdag 26 april 2012

Burgerinitiatief tegen studentenhuisvesting is schaamteloos


In de wijkkrant nummer 1 lezen we dat de wijkraad een besluit wil nemen om een burgerinitiatief te organiseren over de studentenhuisvesting om vervolgens dit op de politieke agenda van de gemeente Groningen te krijgen.

Slechts 40 aanwezigen tijdens de bewonersvergadering van de wijkraad laten weten dat dit onderwerp veel tongen beroerd binnen de wijk. De wijk wordt steeds meer geconfronteerd met onttrekkingsvergunningen van woningen voor gezinnen en het zou leiden tot verloedering etc.

Net nu binnen de wijk allerlei wijkvernieuwingen plaats vinden voor het huisvesten van jongeren is men blijkbaar niet is staat in te spelen op deze ontwikkelingen van de verandering in samenstelling van de wijkbevolking. Welke dialoog is er met de studenten aangegaan om deze te betrekken bij de wijk en woonomgeving?  Met de huurbazen zijn prima afspraken te maken dit middels huurcontracten vastliggen. Bij overlast wordt de huur opgezegd dit ter bescherming van onze woonomgeving.  Het organiseren van dit burgerinitiatief is discriminerend. Vele studenten zijn binnen gezinnen gehuisvest  of bij mensen die een kamer verhuren, daar waar het oorspronkelijk ook niet voor bedoeld is.

Studenten zijn hartelijk welkom in de wijk en vormen met ons de leefomgeving. Daar zou het over moeten gaan. Wat hebben we deze groep te bieden binnen onze wijk. Anticiperen op deze ontwikkelingen . Dit zou op de gemeentelijke agenda moeten omdat de wijk over onvoldoende faciliteiten beschikt. Samen  met deze groep faciliteiten creĆ«ren binnen de wijk is  waar wij allen op langere termijn iets aan hebben. Niet afhankelijk van de binnenstad.  Bevorderen van internationalisering, theater, kunst, discussieavonden etc. kunnen ook binnen onze wijk plaats vinden.  Wie is de volgende groep die middels een burgerinitiatief op de gemeentelijke agenda beland??

Zijn niet de vroegere bewoners de veroorzakers woningen te verkopen aan ........?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten