zondag 1 april 2012

Contact gewenst?! Week van de Psychiatrie in De Fontein met Lentis


Vanmiddag vonden ter afsluiting van de week van de Psychiatrie in DeFontein diverse activiteiten plaats rondom het thema Contact gewenst?! Het thema waar Lentis samen met de Fontein aandacht aan besteden.

Binnen onze gemeenschap wonen mensen met een psychiatrische problematiek en soms in een beschermde omgeving. Vanmiddag werd héél duidelijk hoe belangrijk het is om invulling te geven aan de behoefte aan contact.

Met de activiteiten als bloemschikken, zang met de cantorij De Fontein, beeldend vormen en werken met taal en beeld, Qi Gong ademhalings- en lichaamsoefeningen, muziek en levensverhaal en het bordspel steekje los werden alle vormen van contact en het belang hiervan wel duidelijk. 

Een foto expositie “jou passie verbeeld” gaf in beeld weer hoe contact gewenst is als je de wereld om je heen weg zakt onder je voeten.

Na het oefenen met de cantorij werden de ingestudeerde liederen in een meditatie bijeenkomst uit volle borst ten gehore gebracht.   


Gezamenlijke werd een maaltijd genuttigd waarna de middag werd afgesloten met een bijzonder theatervoorstelling van theatergroep Geestkracht 11.  De voorstelling die in een korte periode werd ingestudeerd werd cum laude uitgevoerd ondanks het ontbreken van een podium en het geluid. Een stuk welke wat ons betreft op vele locaties binnen de stadsgrenzen en daar buiten opgevoerd zou moeten worden, juist in een tijd waarin contact zo spaarzaam is. Lentis en De Fontein kunnen terug kijken op een zéér geslaagde middag en we hopen dat ons advies ter harte wordt genomen. De theatergroep wensen wij alle succes.

Een felicitatie voor de initiatiefnemers van deze middag waar een weg is gevonden voor gelijkwaardig contact tussen mensen in welke hoedanigheid ook.
De film van deze middag wordt morgen gepubliceerd.

Foto's van deze middag: klik hier 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten