zaterdag 21 april 2012

Historie: Bouw De Hoogte 95 jaar geleden van startDe wijk waar onze bekende Carine de Witte als opbouwwerker zeer actief is, is 95 jaar geleden van start gegaan op inititatief van "Maatschappij tot verbetering van woningtoestand" nu De Huismeesters
De wijk De Hoogte ligt ingeklemd tussen het spoor en de Bedumerweg en bestaat uit de Selwerderwijk en De Hoogte.   Het was de eerste wijk die buiten de toenmalige stad werd gebouws door de “Maatschappij tot Verbetering van Woningtoestanden” nu de Huismeesters..
De wijk is gebouwd binnen een lus van het nu verdwenen Selwerderdiepjep de plek waar zich een hoogte bevond. Tijdens de voorbereiding van de bouw trof men resten aan van de borg het Cortinghuis. Door deze vondst heeft de wijk zijn huidige vorm gekregen, namelijk een burcht (de Cortinghschool) en met daarom heen een soort vestingsmuur die werden gevormd door straten als de Borgwal en Poortstraat. De straten in deze wijk kreeg de namen van bewoners die verondersteld werden in dit huis gewoond te hebben zoals Idastraat, Hermanstraat, Cortinghlaan en Reinautstraat . Door de vroege bouw heeft de wijk een eigen karakter met twee poorten.
In maart 2007 is de wijk De Hoogte aangemerkt als Vogelaarswijk waar het kabinet Balkenende IV extra geld voor beschikbaar stelde.

(bron: wikipedia)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten