zondag 15 april 2012

Historie: Bovenste reservoir Watertoren West sinds 15 april 1945 onherstelbaar beschadigd


De watertoren aan de Hofstede de Grootkade, ook bekend als "Watertoren West", in de Nederlandse stad Groningen is ontworpen door de stadsarchitect J.A. Mulock Houwer en werd gebouwd en in gebruik genomen in 1912.
De toren, op de hoek met de Herman Colleniusstraat, is met een hoogte van 56,30 meter een van de hoogste watertorens van Nederland. Hij had oorspronkelijk één hangbodemreservoir van 1000 m3. In 1925 is daaronder een tweede reservoir gebouwd van 782 m3. Het bovenste reservoir werd op 15 april 1945, tijdens de bevrijding van de stad Groningen, onherstelbaar beschadigd door Canadees artillerievuur. Het tweede reservoir is bij het Waterbedrijf Groningen nog altijd in gebruik.


Vroeger was de watertoren onmisbaar. Het diende als 'voorraadvat' dat ervoor zorgde dat in het vlakke land het water onder druk bij de burgers kwam. Door steeds verdergaande ontwikkelingen is de functie van een watertoren tegenwoordig wel gewijzigd, maar niet verdwenen; de toren is nu vaak een éxtra hulpmiddel om het productie- en distributieproces gelijkmatiger te laten verlopen. Het zorgt voor een constante druk op het drinkwaterhoofdleidingnet.
De watervoorraad in het hooggelegen reservoir zorgt ervoor dat de druk niet wegvalt als de watertoevoer stagneert, of als de waterafname tijdelijk groter is dan de aanvoer. Op tijden dat de vraag minder groot is, wordt het voorraadvat van de watertoren weer bijgevuld door de pompen van het pompstation. Een watertoren levert echter maar een geringe bijdrage aan de opslag van drinkwater door de inhoud van het reservoir. Tegenwoordig maken we hiervoor gebruik van grote laaggelegen reservoirs (kelders), waarvan de inhoud kan oplopen tot miljoenen liters. Het water dat overdag extra nodig is, wordt hierin 's nachts opgespaard. De moderne pompstations zorgen naast de distributie van het drinkwater eveneens voor de benodigde druk op het leidingnet.
Watertorens Groningen
In het voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen staan twee watertorens; Watertoren West in Groningen en Watertoren Oude Pekela. Beide watertorens leveren nog steeds een actieve bijdrage aan de distributie van het drinkwater. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten