zondag 15 april 2012

Nijlgans de heerser over Park Selwerd

De nijlgans in Park Selwerd is op dit moment de heerser over het vogelrijk. Zo worden bij het voeren van de eenden  alle vogels zoals de wilde eenden, meeuwen en de meerkoeten verdreven door deze overheersende vogel. Een paar, wel of niet broedend hebben we nog niet waargenomen zoals een aantal jaren terug. Nijlganzen met wel zes jongen.

Heeft u meer informatie?  mail naar de redactie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten