dinsdag 24 april 2012

Onderzoek fietsparkeren Centrum Groningen afgerondEén van de grote ergernissen van de fietser is het niet kunnen parkeren van je fiets in de binnenstad van Groningen. Het probleem is onderzocht en de Christen Unie denkt met de uitkomst van dit resultaat dat fietser weer rond fietsen in een fietsvriendelijke en toegankelijke binnenstad!

Het onderzoek naar fietsparkeren is afgerond en de bevindingen zijn in de fractie van de Christen Unie besproken. Het onderzoek was erop gericht een integrale aanpak aan te dragen om problemen met fietsparkeren in het centrum op te kunnen lossen. Op basis van het onderzoek zijn er drie onderdelen waarop het Groningse fietsbeleid zou kunnen worden verbeterd om de problemen bij de knelpunten te kunnen aanpakken: communicatie, handhaving en capaciteit.

Wat betreft de communicatie zou de gemeente kunnen investeren in het zichtbaar maken van de gratis bewaakte fietsenstallingen. De bezettingsgraad van de stallingen is redelijk goed, vooral op zaterdag, maar kan extra onder de aandacht worden gebracht waardoor de parkeerdruk gedeeltelijk uit het centrum kan afnemen. Het zou daarnaast handig kunnen zijn om bij de toegangswegen naar de stad op wegwijzers aan te geven waar de bewaakte stallingen zich bevinden. Dat kan door aan een wegwijzer een bordje toe te voegen (creëren van een duidelijk beeldmerk). Naast het vergroten van de herkenbaarheid van de stallingen zou het nuttig kunnen zijn om alle informatie over fietsparkeren op een overzichtelijke manier te bundelen en beschikbaar te maken, bijvoorbeeld op een website. In het Meerjarenprogramma Verkeer wordt gesproken over de internationale voorbeeldfunctie die Groningen heeft op fietsgebied. Deze voortrekkersrol zou extra geprofileerd kunnen worden door duidelijker te maken welke voorzieningen er in Groningen zijn op fietsgebied.

Op het gebied van handhaving kan ook nog een slag gemaakt worden. Uitbreiden van de capaciteit heeft alleen zin als er ook handhaving plaatsvindt. Onlangs is de gemeente begonnen op het Broerplein op dezelfde manier op verkeerd geparkeerde fietsen te controleren als bij het Stadsbalkon. Op piekmomenten zou dit voor probleemstraten als de Poelestraat en de Vismarkt een oplossing kunnen zijn. Als extra duidelijk wordt gemaakt dat verkeerd geparkeerde fietsen zullen worden verwijderd en dit een aantal weken consequent wordt uitgevoerd kan na verloop van tijd gemeten worden wat het effect is. Een andere maatregel die succesvol is in bijvoorbeeld Utrecht is het labelen van fietsen die verkeerd of te lang geparkeerd staan. Op zo’n label wordt op een plattegrond weergegeven waar fietsenstallingen zijn (bewaakt en onbewaakt) en dat de fiets binnen de gestelde termijn verwijderd zal worden. Dit is een intensieve en kostbare manier van handhaving, maar kan op lange termijn zijn vruchten afwerpen.


Ten slotte zou de bestaande capaciteit beter benut kunnen worden. Een groot probleem van de binnenstad is het structurele tekort aan parkeerplekken. Voor een aantal probleemstraten is dat gedeeltelijk opgelost door spitsrekken te plaatsen, die na het weekend weer weggehaald worden. De gemeente zet er ook op in om minder vaste rekken te plaatsen en meer fietsplekken te creëren. Dit zijn bijvoorbeeld witte parkeervakken waarbinnen de fiets moet worden geparkeerd. Dit blijkt in veel steden een goede oplossing. Mensen zijn geneigd de fiets netjes in het vak te parkeren, waardoor er geen vaste fietsenrekken hoeven te worden geplaatst. Er zijn ook nadelen aan verbonden, zoals het domino-effect bij het omvallen van de fietsen en fietsen die half buiten het vak uitsteken. Binnenkort begint er bij de Vismarkt een pilot met een mobiele fietsenstalling. Zo’n stalling wordt opgebouwd uit rekken die later op de dag weer makkelijk afgebroken kunnen worden. Soms wordt er extra service verleend in de vorm van banden plakken en verlichting controleren. In een stad als Utrecht werkt dit zeer goed. Ook in andere landen is dit een veelgebruikt concept. Het heeft een aantal voordelen: de stalling biedt tijdelijk een paar honderd parkeerplekken tijdens piekmomenten, zorgt ervoor dat de stad niet verandert in een fietsenstalling door het tijdelijke karakter en voorkomt weesfietsen en fietswrakken. De pilot moet nog beginnen in Groningen, maar het zou een effectief middel kunnen zijn om ook de parkeerdruk bij de Poelestraat en de Grote Markt te verminderen.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels in de fractie besproken en die besluit op korte termijn wat er met de resultaten gedaan zal worden. Naar verwachting zal er een initiatiefvoorstel worden ingediend waarbij de aanbevelingen van mijn onderzoek zullen worden gebruikt. Zo kan de fietser weer rondfietsen in een fietsvriendelijke en toegankelijke binnenstad!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten