zondag 22 april 2012

Selwerd de wijk tussen de Paddepoelsterweg en het Selwerderdiepje


Selwerd is de oorspronkelijke naam voor een gebied ten noorden van de stad Groningen, globaal gelegen tussen de Paddepoelsterweg en het Selwerderdiepje, met Wierum als de meest noordelijke punt. Tegenwoordig is een deel van dat gebied een wijk van de stad.


Geschiedenis
Het historische Selwerd lag ten noorden van de stad Groningen. Uit de oudste bronnen die bekend zijn blijkt dat het toen een apart rechtsgebied is geweest. De prefect, de vertegenwoordiger van de Utrechtse bisschop in Groningen, was Heer van het landje.
Binnen dat gebied lag naast een kasteel ook het klooster dat hier tot 1584 stond. Het tracé van het Van Starkenborghkanaal heeft men in 1934 dwars door het terrein van het klooster gegraven. De noordelijke punt is nog te herkennen links van de weg van Groningen naar Adorp, , waar de weg van het kanaal afbuigt. De zuidelijke punt ligt aan de andere kant van het kanaal bij de begraafplaatsSelwerderhof. Dit terrein, met de bijnaam "De Huppels", is tegenwoordig goed te bekijken vanuit een kleine uitkijktoren, die is geplaatst aan de Laan naar het Klooster, een voormalige kleiweg die voorkomt op een kaart uit de 18e eeuw.
Selwerd werd later ook de naam van het gerecht in het Gorecht. De prefect kon zijn positie tegenover de stad niet handhaven. Zijn kasteel werd gesloopt en de stad nam feitelijk het gebied in handen. Vanwege de band tussen Selwerd en het gerecht van Gorecht, de prefect had als vertegenwoordiger van de bisschop ook de zeggenschap in dat gebied, werd Selwerd zelf, en het aangrenzende Paddepoel, uiteindelijk ook tot het Gorecht gerekend.
Selwerd behoorde tot de gemeentelijke herindeling bij Noorddijk.

Wijk
Ook de huidige woonwijk Selwerd van de stad Groningen behoort tot het gebied. Alle straatnamen in deze wijk zijn afgeleid van boomsoorten; de verschillende boomsoorten staan ook langs de betreffende straten. De wijk wordt begrensd door de ringweg aan de noordkant, aan de oostkant door de spoorlijn van het Noorderstation naar Sauwerd, een park in het westen en de Eikenlaan in het zuiden. Waar de Esdoornlaan de Eikenlaan kruist bevindt zich een bescheide winkelcentrum.
De wijk is aangelegd in 1965; een paar jaar daarna, aan het eind van de jaren ‘60, werd begonnen met de bouw van de studentenflats Selwerd I, II en III. In de tweede helft van de jaren ‘90 zijn er nog een aantal nieuwe woningen en flatgebouwen, vooral seniorenwoningen, bijgebouwd.

Een filmpje over de wijk Paddepoel: klik hier 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten