zaterdag 7 april 2012

SOS Kinderdorpen Sponsor fietstocht Stem Bob de Vries

Een geweldig initiatief  van Bob de Vries lezen we op Facebook. Hij kan in aanmerking komen verslag te doen van de SOS kinderdorpen in Vietnam. Bob is naast parttime applicatiebeheerder , webredacteur, fotograaf, nieuwsredacteur en verslaggever.  That’s me.

Als je dan een oproep ziet om mee te gaan als reporter, bij de sponsor-fietstocht van SOS Kinderdorpen in Vietnam, wat doe je dan? Aanmelden natuurlijk! Help mij die fietser-reporter te worden, en stem op Bob!
(Let op: op die pagina op ‘Bob de Vries’ klikken). Bob kan ons in de keuken laten kijken van SOS kinderdorpen dus alle reden om op hem te stemmen als één van onze Facebook vrienden waarvan hij zeker verslag zal doen.  STEMMEN STEMMEN STEMMEN DUS! en zegt het voort!

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin.
Hoe lang kun je als kind zonder moeder, zonder onderdak, school en vriendjes? Niemand die voor je zorgt, je beschermt tegen gevaar, je troost als je verdrietig bent of je 's avonds voor het slapen gaan een knuffel geeft. Iedere dag weer verliezen miljoenen kinderen over de hele wereld de zorg van hun ouders. Door armoede, ziekte of oorlog komen zij er alleen voor te staan en hebben zij geen basis om een toekomst op te bouwen. SOS Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Wereldwijd geeft de organisatie 410.000 kinderen een liefdevolle thuis, verspreid over 132 landen.


SOS Kinderdorpen is sinds 1969 actief in Vietnam. De eerste kinderen werden opgevangen in kinderdorpen Go Vap en Da Lat. Maar toen de oorlog eindigde in 1976 besloot de regering om de dorpen te sluiten. Jarenlang probeerde SOS international om de kinderdorpen weer te openen, omdat deze hard nodig waren in een land dat getroffen was door oorlog en zware economische crisis.
Gelukkig slaagde SOS International er in om in 1987 de onderhandelingen weer op te starten en in 1989 konden de eerste kinderen met hun SOS moeders zich weer vestigen in de twee kinderdorpen. In dat zelfde jaar kwam er ook een nieuw dorp bij in Mai Dich/Hanoi. Door het blijvend tekort aan geschikte accommodatie voor het grote aantal wees- en verlaten kinderen werden er in de opvolgende jaren nog vele dorpen bijgebouwd.
In 2005 is SOS Kinderdorpen in Vietnam gestart met gezinsversterkende programma's voor kwetsbare gezinnen, om te voorkómen dat een gezin onder dramatische omstandigheden uit elkaar valt. Om dit doel te behalen werkt SOS kinderdorpen nauw samen met families en gemeenschappen om hun te begeleiden in het effectief beschermen en zorgen voor hun kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale overheden en andere hulpverlenende organisaties.
Op dit moment telt Vietnam 13 SOS Kinderdorpen, 10 SOS jeugd faciliteiten, 10 SOS basisscholen, 12 SOS kleuterscholen, 3 centra voor beroepsopleiding, 4 SOS Sociale centra's en 1 SOS medisch centrum.
In het totaal bereikt de organisatie in Vietnam bijna 16.000 kinderen en hun families.
Meer weten over SOS Kinderdorpen? Ga naar hun website: www.soskinderdorpen.nl

SOS Kinderdorpen weegt zorgvuldig af op welk project het geld het beste ingezet kan worden. Lees hier wat SOS Kinderdorpen allemaal al bereikt heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten