dinsdag 8 mei 2012

Bijentellen op zondag 13 mei in het Stadspark


Op 12 en 13 mei is het eerste landelijke Bijentelweekend! Dé gelegenheid om kennis te maken met bijen, want dan organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen een excursie in het Stadspark met wilde bijenexpert Anne Jan Loonstra. Naast de meer bekende honingbij, zijn er in Nederland een heleboel soorten wilde bijen. Deze bijen leven niet in een volkje, maar alleen. De meest opvallende en bekende wilde bijen zijn de hommels. Groot, klein, met een rood, bruin of wit achterlijf, met strepen of juist niet. Maar wat te denken van klokjesbijen, steenbijen, behangersbijen of metselbijen? Met wilde bijenspecialist Anne Jan Loonstra wandelen we op zondag 13 mei door het Stadspark, op zoek naar verschillende soort wilden bijen en de bloemen die zij bezoeken.
Hij zal ingaan op de leefwijze van de wilde bijen, maar natuurlijk bespreken we ook andere insecten die we tegenkomen. Bijen leren herkennen is niet heel eenvoudig: ze zitten niet lang stil, ze zijn klein en lijken soms behoorlijk op elkaar! Daarom is er een zoekkaart te downloaden op www.nmfgroningen.nl/groningenzoemt. Op deze kaart staan de meest voorkomende soorten in Nederland. De zoekkaart is tijdens de excursie ook voor €1,- te koop. Meetellen Voor het meedoen met het bijentelweekend zijn enkele spelregels opgesteld: tel op 12 of 13 mei, tijdens een zonnig moment, een half uur lang de bijen in uw tuin. Zoek ze op bloemen, bladeren, open grond of bij uw bijenhotel. Maak foto’s en identificeer later, zo heeft u rustig de tijd. Breng de bijen op naam met de zoekkaart en vul op www.jaarvandebij.nl het telformulier in. Op maandag 14 mei wordt dan de bijen top 5 gepubliceerd. Groningen Zoemt De mens kan niet zonder de bij. Zonder bijen geen bloemen, geen planten, geen groente en geen fruit. Bijen bestuiven planten, zodat zij zich kunnen voortplanten. Helaas dreigt de bij uit te sterven door gifgebruik, vervuiling, het verdwijnen van planten en bloemen en het gebrek aan goede nestgelegenheid. Iedereen kan echter een steentje bijdragen om hun leefomstandigheden te verbeteren! Dát is de boodschap van Groningen Zoemt, een initiatief van de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Groningen. Om zoveel mogelijk Groningers te enthousiasmeren de bij een handje te helpen, worden dit jaar diverse bijvriendelijke activiteiten georganiseerd. Praktische informatie ·

De excursie is gratis begint om 11.00 uur, we verzamelen voor restaurant Ni Hao in het Stadspark Groningen. · Aanmelden kan tot en met 12 mei bij Kristin Wijnja van de Natuur en Milieufederatie Groningen: k.wijnja@nmfgroningen.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten