vrijdag 25 mei 2012

Sociaalbeleid boven de tram - Niet collecteren bij de provincies


tekening angelique boter
Vandaag in het Dagblad van het Noorden lezen we dat de spanningen binnen het gemeentebestuur hoog oplopen  over de keuzes die gemaakt moeten worden nu de gemeente in crisisstaat verkeerd. Steeds duidelijker wordt de financiële situatie van onze gemeente en de mantra van de GroenLinks wethouder blijven investeren haar einde nadert. Ook wordt eens en te meer duidelijk dat de regiofunctie ver aan de horizon ligt nu er sprake is van geen onderlinge samenhang tussen gemeente en provincie. 

Artikel DvhN vandaag:
Als het Groninger gemeentebestuur nu een besluit zou moeten nemen over de aanleg van de tram, valt die beslissing negatief uit. In een interview in het Dagblad van het Noorden zegt PvdA-voorman Frank de Vries dat het besluit een tram aan te leggen op dit moment onverantwoord is. “Als je me nu met het pistool op de borst vraagt een trambesluit te nemen, zeg ik nee.” Groningen beslist in september over de tram. Nu duidelijk is dat de spoorlijn Groningen-Heerenveen niet doorgaat, roept de Vries de provincie op om samen met de stad alle aandacht op de tram te richten. “We moeten samen optrekken om een openbaarvervoersprobleem rond de stad op te lossen”.  De financiële situatie van Groningen is niet florissant. De besprekingen over de voorjaarsbrief zijn dan ook heftig geweest.
De Vries zegt te praten als PvdA-voorman en zegt niets over de collegebesprekingen. Vaststaat dat de spanning in het stadsbestuur hoog op loopt. Zo is het zeer vraag of GroenLinks een eventueel afketsen van de tram wil tegenover slikken. Daar staat tegen over dat de SP bezuinigingen op sociaal beleid ten faveure van de tram niet accepteert.

Dat geldt ook voor de PvdA, maar die partij sprak nimmer zo duidelijk uit als De Vries nu. “Als PvdeA-leider laat ik geen rotzooi achter in de stad. Door Haags beleid komen forse bezuinigingen op scociaal beleid op ons af. Daar moeten we een antwoord op vinden. Maar ook de wijkvernieuwing, die aantoonbaar resultaat oplevert, loopt gevaar. Dat laat ik niet gebeuren. Dat is relevanter dan de tram.” De Vries zegt dat de gemeente de afgelopen tijd diverse keren met de provincie heeft gesproken. “Voor de Zuiderzeelijn is het Noorden met twee miljard gecompenseerd. Dat moeten we voor 2020 benutten, maar ik zie bij de noordelijke provincies, ook Groningen, geen enkele regie op de manier waarop we dat geld wegzetten. We hebben de provincie gewezen op het openbaarvervoervraagstuk bij de stad. We hebben verteld dat het niet doorgaan van de tram lijdt tot een enorm exploitatietekort in het openbaar vervoer. Er kwam geen reactie op. Dat is onthutsend.”
Volgens De Vries moet in die situatie snel verandering komen. “Ik ga niet collecteren bij de provincie, wel wil ik dat we samen optrekken. Dat we samen omstandigheden creëren waaronder we in september ‘ja ’kunnen zeggen tegen de tram. Als er niets verandert, hebben we geen tram.  Na het niet doorgaan van de spoorlijn Groningen-Heerenveen zou dat dramatisch zijn.”
(bron: DvhN)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten