dinsdag 1 mei 2012

Wijkkrant Nummer 1 onvoldoende benut door ondernemers


De mooiste wijkkrant van Groningen is Nummer 1 met een oplage van 9000 exemplaren welke 10 maal per jaar verschijnt.  Een wijkkrant bestemd voor Paddepoel, Selwerd en deels Tuinwijk. Een aantal vrijwilligers die er maandelijks alles aan doet om een verzorgde wijkkrant te laten verschijnen.
Met alle moderne media wordt het lastig om het meest recente nieuws te brengen. Maar toch, maandelijks puzzelen welk nieuws  gebracht gaat worden.

De krant is geheel afhankelijk van vrijwilligers en adverteerders die het steeds meer laten afweten merken we op. Teleurstellend het beperkte aanbod aan advertenties van ondernemers uit onze wijken in de wijkkrant, in tegen stelling tot de vele aandacht die hier aangegeven wordt.
Ontbreekt het aan creativiteit bij onze ondernemers?
Of zijn het bezuinigingen om de wijkkrant te mijden.

Samen maken we de wijk en daar zijn onze  ondernemers  en organisaties onderdeel van.  De grotere winkelketens, met uitzondering van de regelmatige adverteerders, worden in de wijkkrant niet herkent.

Heeft u vragen over adverteren in de mooiste wijkkrant van Groningen?  Neem contact op met NoordPers BV of mail: drukkerij@noordpers.nl.

Welke ondernemers verrassen ons de komende maanden??


Geen opmerkingen:

Een reactie posten