woensdag 20 juni 2012

Armoede en Koopzondagen onderwerp van discussie


De gemeenteraad van Groningen vergadert vandaag (woensdag) over onder meer armoede en koopzondagen. En over aardwarmte. De vergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis, is openbaar en live te volgen via de website van de gemeente.

Armoede
Het college van B&W stelt de raad een andere aanpak van de armoedebestrijding in de stad voor. Stadjers die zelf in een armoedesituatie leven, moeten, als het mogelijk is, meer op eigen kracht doen en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerken. De gemeente geeft daarbij ondersteuning.

Meer koopzondagen
In schril contrast met het vorige onderwerp, bespreekt de gemeenteraad bespreekt ook een voorstel van het college van B&W om winkels de mogelijkheid te bieden op vier extra zondagen open te gaan. Een groot deel van het toeristische bezoek dat voor een weekendje naar Groningen komt, wil graag een combinatie van cultuur met winkelen en horecabezoek; ook op zondag. De 12 reguliere en 4 aanvullende koopzondagen zullen in overleg met de winkeliersverenigingen tevoren worden vastgesteld.


Aardwarmte
De raad bespreekt verder een visie op de ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte (en koude) in de stad Groningen. De warmtevisie richt zich op het benutten van restwarmte, aardwarmte en warmte/koude-opslag (WKO) in de bodem. In de stad Groningen liggen hiervoor bovengemiddelde kansen vanwege geologische omstandigheden en de aanwezigheid van enkele grote producenten van restwarmte.

Bron: Gemeente Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten