zondag 3 juni 2012

College Groningen kom over de brug


De voltallige oppositie in de Groninger gemeenteraad wil uiterlijk maandag weten welke keuzes het stadsbestuur maakt om de bezuinigingen te lijf te gaan. Als je integer bent is een woord een woord is ons altijd geleerd. Het blijkt dat de linkse coalitie dit woord geschrapt heeft en dat baat de oppositie terecht zorgen.

In een open brief aan het College  schrijven ze dat ze het zat zijn om nog langer te wachten.

De fracties wijzen erop dat de uiteindelijke keuze gemaakt moet worden door de gemeenteraad. Als de brief later komt dan maandag blijft er volgens de partijen te weinig tijd over om zich voor te bereiden op het debat op 13 juni over de voorstellen.

Het stadsbestuur vergadert al weken over de noodzakelijke bezuinigingen.
Grootste struikelblok in de besprekingen is de tram. Afgelopen woensdag zei burgemeester Rehwinkel nog erop te vertrouwen dat de zogeheten voorjaarsbrief met daarin alle mogelijke voortstellen vrijdag naar de raad zou gaan. Maar vrijdag kwam het bericht dat de voorjaarsnota "naar verwachting" pas in de loop van maandag 4 juni komt.

De oppositie vindt het mooi geweest en eist nu dat de brief maandag zeker komt.

De tekst van de brief:

Geacht College,

Het zijn roerige politieke tijden. De economische crisis heeft ook in Groningen hard toegeslagen. En dat noopt tot moeilijke politieke keuzes.

Die keuzes moeten worden gemaakt door de gemeenteraad. Dat betekent wel dat uw college de gemeenteraad in staat moet stellen dat te doen.Wij hebben u in de afgelopen twee jaar vaak ons ongenoegen laten blijken over het (veel) te laat aanleveren van stukken. Meestal vanuit het presidium, een enkele keer in de raadsvergadering. Telkenmale beloofde uw college beterschap.

Vorige week bleek al dat u niet in staat bent geweest om de voorjaarsnota op tijd aan te leveren. Afgelopen woensdag nog sprak de burgemeester uit erop te vertrouwen dat dit belangrijke stuk vrijdag naar de raad zou gaan. Maar gisteren kwam het bericht dat de voorjaarsnota “naar verwachting” pas in de loop van maandag 4 juni komt.

Dat betekent dat de fracties in de oppositie iets meer dan een week de tijd hebben om het debat hierover, in eerste instantie in de commissie FenV van 13 juni, voor te bereiden. U heeft, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD, ook beloofd dat in deze voorjaarsnota veel achtergrondinformatie staat. Op basis hiervan moet de gemeenteraad eigenstandig zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Zeker in moeilijke tijden als deze vraagt dat een gedegen voorbereiding. En dat kan alleen nog als u daadwerkelijk aanstaande maandag 4 juni de voorjaarsnota aanlevert. Lukt dat niet, dan zijn wij niet in staat de behandeling in de commissievergadering optimaal voor te bereiden. Enkele fracties geven aan dat zij de commissievergadering helemaal niet meer kunnen voorbereiden als de voorjaarsnota er maandag niet is.

Wij vertrouwen erop dat u dit signaal serieus neemt. Samen willen wij proberen onze mooie stad door deze moeilijke tijden te loodsen. Uw college dient ons daartoe in staat te stellen.

Met vriendelijke groet,

Inge Jongman
ChristenUnie

Robert Prummel
Stadspartij
Gerjan Kelder
Partij v/d Dieren

Jos van Rooij
Student en Stad

Jan Seton
CDA

Joost van Keulen
VVD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten