woensdag 6 juni 2012

Grote Markt Groningen en de toekomst

Het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen gaat met marktkooplui, vaste standplaatshouders en andere belanghebbenden die op en rond de Grote Markt actief zijn in gesprek over de toekomst van de Grote Markt. De uitkomsten van die gesprekken zal betrokken worden in de toekomstplannen voor de Grote Markt, die dit najaar aan de raad zal worden voorgelegd.
In 2017 is de oostwand van de Grote Markt gereed en zal het plein een ander aanzicht en sfeer krijgen. Deze kwaliteitsverbetering van hét centrale plein van de stad, maakt het nodig om na te denken over de toekomst van de Grote Markt. Het college wil de  Grote Markt als plein handhaven voor evenementen. Rondom het plein, aan de zuid- en oostzijde en op termijn ook aan de noordzijde is dan ruimte voor terrassen.
Deze keuze heeft mogelijk consequenties voor de warenmarkt en vaste standplaatshouders. Met deze  gebruikers van de Grote Markt wil het college in gesprek over de toekomst en kijken naar mogelijke oplossingen. Ook zal er binnenkort een informatieavond gehouden worden voor alle belanghebbenden die op en rond de Grote Markt actief zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten