dinsdag 12 juni 2012

Kinderen verstoten van sport Stop op aanmeldingen Jeugdsportfonds


Het Jeugdsportfonds in Groningen blijkt al geruime tijd geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Volgens Martin Verhoef, raadslid voor de ChristenUnie, gaat het om 40 tot 50 kinderen, die op die manier van sport verstoken zijn. Het is verontrust en hij vraagt het college van B en W wat er aan de hand is.
Wethouder Elly Pastoor stelt, dat het om een tijdelijke wervingsstop gaat. Er zijn 700 kinderen bij het Jeugdsportfonds aangesloten. Daardoor zijn er momenteel geen middelen, om nieuwe aanmeldingen in behandeling te nemen.
Pastoor is in gesprek met het Fonds, en ze bekijkt met het bestuur, welke actie er moet worden ondernomen. Als er geen nieuwe middelen beschikbaar komen, valt te denken aan bijspringen of sponsoring door particuliere donoren.

(bron: oogtv)

Voor wie: Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die om financiĆ«le reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 
Door wie: Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair die op een professionele wijze is betrokken bij de opvoeding van een jeugdige. Dit kan bijvoorbeeld zijn een hulpverlener, jongerenwerker of docent. Via de intermediair kan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds worden ingediend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten