maandag 11 juni 2012

Last van hardrijders in de buurt?


Heb je last van hardrijders in jouw buurt? Of wil je voorkomen dat mensen in je buurt te hard rijden en hen bewust maken van de gevaren ervan? Denk dan eens na wat je zelf kunt doen om de verkeersveiligheid in je buurt te verbeteren. Buurt- en wijkverenigingen kunnen hun idee indienen bij de politie, via een speciale website. Dat kan tot en met vrijdag 13 juli, zo laten gemeente en regiopolitie Groningen weten. De Groningse actie sluit aan op de landelijke campagne ‘Te hard rijden binnen de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor’.
Eigen verantwoordelijkheid
De politie vraagt buurt- en wijkverenigingen nadrukkelijk na te denken over wat zij zelf als buurt kunnen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vaak zijn het bewoners uit de buurt die te hard rijden, omdat ze de weg goed kennen. Met een gezamenlijk buurtinitiatief is dat bespreekbaar te maken.
Inzendingen die vragen om maatregelen op het gebied van weginrichting (bijvoorbeeld bloembakken in de straat) of handhaving (extra politiecontroles) worden niet beloond.


Remdemonstratie en snelheidsmeting
Buurt- en wijkverenigingen die hun idee indienen,

maken kans op een remdemonstratie van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en een snelheidsmeting door Veilig Verkeer Nederland. De remdemonstratie is een spectaculaire proef die de toeschouwers de ogen opent over de remweg van een auto bij 30 en 50 km/uur. Met de snelheidsmeting in de eigen buurt kunnen buurtbewoners met eigen ogen zien hoe hard er wordt gereden in een buurt en kunnen ze buurtgenoten daarop aanspreken.

Val van flat
Een aanrijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met een val van de eerste verdieping van een flat. Zo’n aanrijding kost één op de tien voetgangers het leven. In 2010 vielen op de Nederlandse wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u of minder binnen de bebouwde kom 182 doden.

Bron: Politie Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten