donderdag 14 juni 2012

Nieuwbouw Bessemoerstrook Paddepoel van start


Na de sloop van het Alfa College zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw  van een wooncomplex op deze locatie van start gegaan. Woningcorporatie De Huismeesters laat 32 starterswoningen in de sociale huursector verrijzen.  Het woon complex past in het grootschalige plan dat moet  leiden tot het nieuwe Bessemoerstrook welke deel uit maakt van één van de ”groene vingers” die de noord en zuidkant van de stad met elkaar verbindt . Het  concept bestemmingsplan ligt tot 26 juli 2012 ter inzage bij de dienst RO/EZ. 

De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Tussen de wijken Paddepoel en de Tuinwijk. De Bessemoerstrook wordt ingericht als een park met voorzieningen voor beide wijken. Het park wordt daarom op een ecologische manier ingericht en beheerd. 
Het groen van de Bessemoerstrook is ook bedoeld als compensatie voor de plannen met dichte bebouwing in Paddepoel Zuid-Oost, waarbij groen is ingeleverd. Overigens is de route langs het park een belangrijke fietsverbinding  naar Zernike.

Op de gemeentesite veel nadere informatie: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten