vrijdag 29 juni 2012

Paddepoel steeds meer groene wijk

Samen met de bewoners van het Spicaflat en  de Sterrenhof bewoners is woningcorporatie Nijestee er weer in geslaagd een passende oplossing te bieden voor de openbare ruimten rondom het flat en de woningen. Vandaag is gestart  met het aanbrengen van nieuwe voetpaden, de aanleg van een poel en het vergraven van de grasvelden waardoor er lichte hoogte verschillen ontstaan in het terrein. Langs de Spicastraat worden tevens een negental nieuwe parkeerplaatsen aangelegd dit bestemd zijn voor bezoekers.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten