vrijdag 29 juni 2012

Paddepoeler ondernemer Wytze van de Gaast over Klimaatbeleid


Namens het Groninger bedrijf JIN (Joint Implementation Network ) verrichtte Wytze van de Gaast uit de wijk Paddepoel samen met  Dr. Katherine Begg  School of GeoSciences Universiteit van Edinburgh onderzoek naar klimaatbeleid.  Het resultaat is recentelijk uitgebracht in een boek onder de titel Challenges  and Solutions for Climate Change.

Het boek gaat over klimaatbeleid. Begin jaren 90 werd het VN-klimaatverdrag gesloten en was de opzet als volgt: de wetenschap geeft een doel aan voor de lange termijn voor wereldwijde reductie van CO2-uitstoot. Dat doel vertaal je in tussenliggende doelen en die verdeel je eerlijk over de landen via onderhandelingen. Dat heeft helaas niet gewerkt. Landen drukken zich, ontkennen verantwoordelijkheid en wijzen op negatieve economische gevolgen van CO2-reductie.

Twee jaar geleden liep dit proces stuk tijdens de klimaattop van Kopenhagen en sindsdien heeft de VN een beroep gedaan op vrijwillige actie door landen. Uitkomst: landen beloven van alles, maar in de kern doen ze niets meer dan ze al van plan waren te doen.

Er gaapt dus nog steeds een groot gat tussen wat er moet gebeuren voor een stabiel klimaat voor morgen en overmorgen en wat landen bereid zijn te doen.

In het  boek beargumenteren de schrijvers  dat ambitieus klimaatbeleid alleen werkt als het past in het binnenlandse economische beleid van landen; anders doen landen het toch niet.
Hun volgorde is: laat landen eerst een langetermijnvisie op economie en duurzaamheid maken en dan die maatregelen kiezen voor het realiseren van die visie tegen de laagst mogelijke CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld drie miljard mensen in de wereld koken nog op sprokkelhout; niet alleen is dit slecht voor de gezondheid van mensen, maar het vernietigt ook bossen die voor ons klimaatsysteem zo belangrijk zijn. Een structureel programma voor efficiƫnt koken zou grote groepen mensen bedienen tegen veel lagere klimaatdruk.

Hier zou o.i. internationale samenwerking onder de VN-vlag over moeten gaan en in ons boek doen we suggesties; bijvoorbeeld in plaats van  discussies over wel of niet verminderen van ontwikkelingshulp zou je internationaal kunnen afspraken dat je ontwikkelingshulp minder op noodhulp inzet, maar meer op structurele duurzaamheid in ontwikkelingslanden .

Het boek is inmiddels uit in de winkel en u vindt het hier op het internet.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten