zaterdag 23 juni 2012

Veel onrust onder Groninger studenten

Veel onrust is er ontstaan naar aanleiding van de grote landelijke berichtgeving  over de 15% norm voor huisvesting studenten. Reden voor Student en Stad hierop direct te reageren:
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen
Groningen, 23 juni 2012

Betreft: vragen ex artikel 38 reglement van orde inzake berichtgeving over 15-procentsnorm

 Geacht college,

Op 23 juni verscheen in vrijwel alle grote landelijke media berichtgeving over de 15-procentsnorm. Na onlangs al Der Spiegel te hebben bereikt, is het Groningse kamerbeleid de laatste tijd een ‘hot issue’, ook al bestaat de 15%-norm inmiddels al enkele jaren.

Student en Stad is zoals bekend een groot tegenstander van de 15-procentsnorm, maar realiseert zich dat al in 2009 de norm is ingevoerd. De storm van berichtgeving in de media verrast ons dan ook. In de berichtgeving kwam echter ook naar voren dat veel studenten een gevoel van grote onzekerheid hebben over de vraag of zij hun kamer worden uitgezet. Dit kan volgens Student en Stad niet de bedoeling zijn. Daarbij komt dat de mediastorm van 23 juni voor veel studenten die zich geen zorgen maakten over de norm, juist voor een gevoel van onbehagen zou kunnen zorgen.

Student en Stad stelt daarom de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in vrijwel alle landelijke media over de 15-procentsnorm in Groningen en de onzekerheid waartoe deze resulteert voor veel studenten?

2. Deelt u de mening van Student en Stad dat het van groot belang is duidelijkheid te verschaffen aan de studenten die in onzekerheid verkeren, temeer juist door deze berichtgeving veel angst zou kunnen ontstaan onder studenten? Zoniet, waarom niet?

3. Zoja, op welke manier bent u van plan duidelijkheid te verschaffen en ervoor te zorgen dat studenten die al dan niet door deze berichtgeving in onzekerheid verkeren, weten waar zij aan toe zijn?

Student en Stad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten