dinsdag 26 juni 2012

Voorjaarsdebat gemeenteraad over forse bezuinigingen

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag het jaarlijkse Voorjaarsdebat. In dit debat geven alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad hun visie op de stand van zaken in de stad. Ook blikken zij vooruit naar het beleid en de begroting voor 2013 en geven ze hun wensen aan voor 2013. Er moet 80 miljoen euro bezuinigd worden. Het debat in het stadhuis aan de Grote Markt begint woensdag om 15.00 uur en is live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.

In de voorjaarsbrief van het college van B&W, aan de hand waarvan het Voorjaarsdebat gevoerd wordt, wordt de financiƫle situatie van de gemeente zorgelijk genoemd. Tegelijk constateert het college dat de stad goede beleidsresultaten heeft behaald in het afgelopen jaar. Dat blijkt ook uit de Stadsmonitor waarin jaarlijks de resultaten op de diverse onderdelen van beleid van de gemeente op een rijtje zijn gezet.

Begroting
Het is nu aan de raad om op basis van de huidige stand van zaken richting te geven aan het te voeren beleid in 2013.
Hierbij moet de raad rekening houden met de beschikbare financiƫle kaders die ook in de voorjaarsbrief zijn aangegeven. Het college van B&W neemt de opmerkingen van de raad mee en bereidt op basis daarvan de begroting 2013 voor. De raad stelt deze in november van dit jaar vast.

Moeilijke opgave
Daarbij staan de raad en het college voor een moeilijke opgave. Om in november een sluitende begroting aan de raad te kunnen voorleggen, moet het stadsbestuur het huidige beleid aanpassen. Dat moet een bedrag van 80 miljoen euro opleveren. Dit is nodig om het reservepotje voor tegenvallers aan te vullen (65 miljoen euro) en om geen tekorten te laten ontstaan in 2013 (15 miljoen euro). Om deze bedragen te realiseren doet het college een aantal mogelijke bezuinigingsvoorstellen, waaruit de raad een keuze kan maken.
Bron: Gemeente Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten