donderdag 21 juni 2012

Waar is de solidariteit gebleven?


Steeds meer armoede achter de voordeur. Mensen die het niet meer weten om rond te komen of zéér sober leven. Ja deze mensen bestaan en bereiken niet het resultaat wat de politiek graag zou wensen. Onder de noemer dat ze meer zelf moeten doen om uit hun situatie te komen was de voltallige gemeenteraad eensgezind.
Minima moeten meer op eigen kracht doen en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerken. De gemeente helpt daarbij, bijvoorbeeld door zelfhulpgroepen op te zetten.

De gemeente is genoodzaakt het armoedebeleid te veranderen, omdat er door de bezuinigingen van het Rijk veel minder geld voor armoedebestrijding beschikbaar komt.

De gemeenteraad schaarde zich woensdagavond unaniem achter de wijzinging van het armoedebeleid. Wel maken de collegepartijen SP en GroenLinks zich zorgen dat niet iedereen het alleen redt en dat inkomensondersteunende maatregelen noodzakelijk zullen blijven.


U begrijpt dat als op gemeentelijk niveau al zo gedacht wordt de wereldse armoede nooit zal eindigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten