vrijdag 6 juli 2012

Christen Unie bezoekt Paddepoel

Maandag 9 juli staat een bezoek van de Christen Unie aan de Groninger wijk Paddepoel op de agenda. Enkele keren per jaar bezoekt deze fractie een van de wijken van Groningen. Weten wat er in de wijken leeft en zo hoort het te zijn. Bewoners die iets kwijt willen over Paddepoel wat goed is op wat beter kan kunnen dat laten weten  door een reactie achter te laten op de site van de Christen Unie, klik hier

De fractie gaat een gesprek aan met leden van de wijkraad, een niet democratisch gekozen raad, over uiteenlopende onderwerpen.Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer ouderenhuisvesting, groen, speelplaatsen en jongerenvoorzieningen, de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij de komst van de tram en nieuwbouw van de moskee, de ecologische structuur in de wijk en duurzaamheidsprojecten, studentenhuisvesting, de nieuwbouw in het winkelcentrum en de toekomstige bestemming van de GAK-Rabo-locatie.  Onderwerpen die door deze raad als speerpunten zijn verheven.

Daarnaast heeft de fractie een ontmoeting met de winkeliersvereniging Paddepoel.

Wij heten de fractie welkom in de wijk. Een wijk die aan het verjongen is en waar bijpassende faciliteiten bij horen. Veel inspiratie toegewenst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten