vrijdag 20 juli 2012

Hortusbuurt heeft beste idee in politiewedstrijd


De wedstrijd waarbij de politie buurt- en wijkverenigingen opriep om ideeën in te zenden voor verbetering van de verkeersveiligheid in de wijk, heeft drie winnaars opgeleverd. Buurtvereniging Hortusbuurt in Groningen, Dorpsbelangen Drieborg (gemeente Oldambt) en Dorpsbelangen Ter Apel krijgen een remdemonstratie van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en een snelheidsmeting door Veilig Verkeer Nederland in de wijk cadeau. De winnende verenigingen hebben goed gekeken naar de opdracht; zij hebben activiteiten verzonnen waarmee de weggebruikers en buurtbewoners worden aangesproken op hun rijgedrag.

De politie deed begin juni van dit jaar een oproep onder wijkverenigingen en bewoners in buurten en wijken om ideeën kenbaar te maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun buurt. Aanleiding voor de actie is dat er in veel woonwijken te hard wordt gereden. Dat irriteert bewoners en zorgt voor onveiligheidsgevoelens. Doel van de actie was om bewoners via een wedstrijd aan te moedigen om over het verkeersgedrag in hun buurt na te denken en er samen over in gesprek te raken.
Bewoners en bezoekers aanspreken
Door inzending van een idee, voorstel of plan, maakten de wijkverenigingen kans op een remdemonstratie en een snelheidsmeting in de wijk. Voorwaarde was wel dat de verenigingen in hun voorstel géén beroep zouden doen op de inzet van verkeerscontroles en op maatregelen in de weginrichting. Van de acht ingediende voorstellen die de politie heeft ontvangen, maakten uiteindelijk drie kans op een prijs. De acht voorstellen zijn beoordeeld door een vijfkoppige jury met vertegenwoordigers van de politie, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Veilig Verkeer Nederland en het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. De jury was unaniem in haar oordeel over de drie winnende plannen.

Top drie
De beste inzending werd gedaan door Buurtvereniging Hortusbuurt in de stad Groningen. “Een plan gericht op alle verkeersdeelnemers in de wijk, waarin plaatselijke situaties worden gebruikt en bewoners goed via diverse media worden betrokken”, aldus de jury. Goede tweede was het plan van Dorpsbelangen Drieborg (Oldambt) dat “met een leuke leus gericht is op jong en oud en niet bij een eenmalige gebeurtenis blijft”, zo schrijft de jury. De derde plaats is voor Dorpsbelangen Ter Apel. “Een plan waarin acteren een plek krijgt in de verkeerseducatie, maar een plan dat nog wel meer uitgewerkt dient te worden.”

Remdemonstratie en snelheidsmeting
De winnende verenigingen kunnen hun plan nu aanvullen met een remdemonstratie van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en een snelheidsmeting door Veilig Verkeer Nederland. De remdemonstratie is een spectaculaire proef die de toeschouwers de ogen opent over het verschil in de remweg van een auto bij 30 en 50 km/uur. Met de snelheidsmeting in de eigen buurt kunnen buurtbewoners met eigen ogen zien hoe hard er wordt gereden in een buurt en kunnen ze buurtgenoten daarop aanspreken.

(bron: politie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten