vrijdag 13 juli 2012

Paddepoel heel natuurlijk Spechten blijven roffelen


natuur-vogels-grote bonte specht
natuur-vogels-grote bonte specht
Tijdens het koffie drinken vanmorgen een natuurlijk aanblik in de straat in de Groninger wijk Paddepoel. Even roffelen aan de boom in de Mercuriusstraat. De grote bonte specht wordt steeds vaker waargenomen binnen de wijk. Onder label grote specht de eerdere artikelen.

De grote bonte specht is aangepast op een leven in de bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk verticaal kan klimmen. De staart is stevig en wordt tijdens het klimmen als ondersteuning gebruikt. De stevige, scherpe snavel van de grote bonte specht wordt door de vogel onder andere gebruikt om een nestholte uit te hakken, om voedsel te zoeken en om contact te maken met soortgenoten. Het voedsel wordt voornamelijk gevonden op stammen en takken van bomen, waarbij de snavel gebruikt wordt om insecten en kleine diertjes uit het hout te lokken.

De grote bonte specht lijkt sterk op twee andere in Nederland voorkomende spechten: de middelste en de kleine bonte specht. De grote bonte specht komt het meeste voor en onderscheidt zich behalve door het formaat ook door het ontbreken van een geheel rode kruin bij het mannetje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten