dinsdag 31 juli 2012

PvdA bedelt om ideeën wijkvernieuwing Selwerd


Je begint te denken dat er mogelijk een relatie is met de landelijke verkiezingen. Stemmen winnen? Vandaag lezen we bij OOGTV dat de PvdA haast  wil maken met de wijkvernieuwing in Selwerd waarbij de partij iets vindt en nodigd bewoners uit om met ideeën te komen. De politiek staat veraf van haar burgers en onderneemt geen enkel initiatief om als politieke partijen zich tussen de burgers te willen begeven. Hooguit een bezoek aan de wijkraden. Het is nog nooit opgekomen om eens per wijk een politieke avond te organiseren om in hoofdlijnen aan te geven wat de partijen bezig houdt, respectievelijk aan ideeën uit  de wijk(en) wil meenemen voor verbetering van haar stad. Nee, zij zijn gekozen om ons te vertegenwoordigen maar een maal op de zetel vinden ze zelf iets en wat burgers vinden is minder relevant.
De studentenhuisvesting daar moet het standpunt wel duidelijk in zijn. Gezinswoningen voor gezinnen! Zorginstellingen centraliseren of op elke hoek van de straat straks!

Dat Selwerd toe is aan wijkvernieuwing is niet nieuw. Nee, noodzakelijk lijkt ons. Organiseer met partijen een of meerdere avonden, ontwikkel een visie en een stappenplan zodat we weten wat zijn de  mogelijkheden en binnen welke termijn. Daadkracht en samen optrekken dan hoef je niet om ideeën te bedelen.

OOG berichte het volgende:

Het wordt hoog tijd dat er begonnen wordt met de ambitieuze plannen voor wijkvernieuwing in Selwerd. Dat zegt de PvdA. Volgens de partij vindt maar zo’n 15% van de Selwerders dat de wijk er het afgelopen jaar op vooruitgegaan is.

De gemeente heeft zo’n twee miljoen euro beschikbaar voor wijkvernieuwing in Selwerd. Het stadsbestuur is samen met woningcorporaties ook plannen aan het maken. Die zouden eind vorig jaar gepresenteerd worden, maar zijn uitgesteld. De PvdA vindt dat daar niet meer gewacht kan worden en ziet vooral kansen voor ouderen, studenten en gezinnen.
Woningstichting Patrimonium en zorginstelling ZINN willen in Selwerd een regionaal zorgcentrum voor ouderen opzetten. Verder vindt de PvdA dat de stop op kamerverhuurpanden voor studenten kan worden opgeheven als er goede plannen gemaakt worden. Tenslotte wil de partij dat gezinswoningen moderner en energiezuiniger gemaakt moeten worden, zodat de wijk weer aantrekkelijk wordt voor gezinnen.
De partij roept wijkbewoners en andere Stadjers op hun eigen ideeën voor de wijk naar de gemeenteraadsleden van de partij te sturen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten