dinsdag 17 juli 2012

Woningcorporaties knagen aan de stoelpoten wijkinstanties


Woningcorporaties binnen de wijk vervullen inmiddels een steeds grotere rol binnen de wijken van Groningen.  Huurders worden uitgenodigd voor plannen en de corporaties vervullen een belangrijke rol in het samenbrengen van haar bewoners. Delen in de ruimste zin van het woord. Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, jeugd wordt betrokken bij sportactiviteiten in samenwerking met Hanzehogeschool en de profs van basketbal en voetbal  worden hierbij niet vergeten. Het stimuleren van kunst met gepimpte portieken of het ontwikkelen van een website als ondersteuning voor het doel. Ook een wijkschouw blijft niet achterwege alsmede een eigen omroep. Allemaal goede zaken om onze woonomgeving te verbeteren en de dingen met elkaar te delen dan wel elkaar behulpzaam te zijn. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we toejuichen.

Er is ook een keerzijde. Door solo te opereren in de wijk wordt veel tekort gedaan aan allen die deelnemen aan dit  maatschappelijk verkeer.  Binnen de wijken kennen we de wijkraden, kunstcommissies, wijkkranten, wijkwebsites en allerlei verenigingen en vragen ons af welke betekenis zij nog hebben voor de wijken. Onze ervaring tot nu toe is dat weinig met deze instanties gedeeld wordt waardoor een beeld ontstaat dat woningcorporaties solistisch opereren binnen de wijken en de communicatie achterwege blijft. Dit zal  mogelijk niet moedwillig gebeuren  maar beter communiceren zou een advies hierin zijn. Tijdige aankondigingen en initiatieven biedt anderen de gelegenheid hier vroegtijdig aandacht aan te geven  waardoor meer publiek in de wijk wordt bereikt en de evenementen een grotere kans van slagen hebben. Zo raken en blijven we allen betrokken bij de wijk!

Samen maken wij de wijk en niet alleen de huurders!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen