vrijdag 3 augustus 2012

Energieproeftuin bij de buren EnTranCe

De ontwikkelingen op het Zernike complex staan niet stil. Het complex is inmiddels een waar paradijs qua architectuur en een mooie campus voor de studenten. Een gebied wat we hebben zien ontwikkelen met een geslaagd resultaat. Helaas is veel natuur verdwenen. Zo ook de reeën van weleer maar voor het vogelrijk is het nog steeds goed toeven zoals deze  ganzen achter het groene gordijn bij de proeftuinen en spotten we met regelmaat de haviken en de buizerds. Nabij het kernfysisch instituut komt een proeftuin EnTranCe.
EnTranCe, proeftuin voor energiesystemen van de toekomst in Groningen. Bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs bouwen met ‘EnTranCe’ aan energievoorziening van morgen.

Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door het Energy Transition Center (EnTranCe) op te zetten. Deze proeftuin op energiegebied brengt bedrijfsleven, ondernemers en  onderwijsinstituten bij elkaar om gezamenlijk te werken aan de energievoorziening van morgen.
EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken. Voor de verdere uitwerking,
ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Center biedt. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech bij Energy Valley sprak commissaris van de koningin Max van den Berg de verwachting uit dat dit nieuwe initiatief de positie van Noord-Nederland als energieregio verder zal versterken. Het Energy Transition Center wordt ondergebracht op het Zernike-terrein van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Energy Transition Center is een initiatief van: BAM Infra, GasTerra, Gasunie, Hanzehogeschool Groningen & Imtech.
Deze proeftuin bouwt voort op onderzoek dat plaatsvindt binnen Renqi, waarin KEMA, TNO en de Hanzehogeschool Groningen samenwerken.

(bron: Hanzehogeschool)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten