donderdag 2 augustus 2012

OVERPEINZING - Eihei Dögen Zenji


"De beoefening van de weg is volledig afhankelijk van de vraag of je leraar een ware of een onware leraar is.Een beoefenaar is als een goed stuk hout, terwijl deleraar een timmerman is. De schoonheid van een stuk hout zal niet te voorschijn komen zonder goed vakmanschap.Zelfs eenverdraaid stuk hout openbaart zijn eigen nut wanneer er door bekwame handen mee gewerkt wordt. Het zal via deze analogie duidelijk zijn dat het al dan niet komen tot realisatie afhangt van het feit of je leraar goed of slecht is".

Eihei Dögen Zenji (1200-1253) Japanse zenmeester

Geen opmerkingen:

Een reactie posten