donderdag 16 augustus 2012

Politiek heeft geen intresse in wijkwebsites

Binnen de gemeente Groningen zijn 27 wijkwebsites actief voor en over hun wijk. Inmiddels met een ervaring van drie jaar kunnen we constateren dat na het CDA nog nimmer één politieke partij een verhaal onder de aandacht brengt wie ze zijn en wat ze voor de wijk(en) betekenen of kunnen betekenen. Naast het democratische proces van het kiezen ontbreekt het aan betrokkenheid binnen de wijk(en). Een voorbeeld is dat de PvdA ineens roept dat de wijkvernieuwing versneld in Selwerd moet plaatsvinden. Het overleg met een wijkraad, een niet democratisch gekozen orgaan, is niet voldoende voor de betrokkenheid en besluitvorming. Meer wordt duidelijk als men begrijpt wat bedoeld wordt en waarom.

Wat leeft er binnen de wijken en hoe is het onderling verband  binnen de gemeente Groningen?

De wijksites zijn een mooi platform om informatie te verstrekken aan de burgers van de wijk(en) van de stad Groningen. Daar waar de gemeente Groningen een actieve rol vervuld in de communicatie met haar wijk(en), laten de politieke partijen dit achterwege. Hoezo, politiek staat ver van de mensen af!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten