zondag 26 augustus 2012

PvdA raadslid v.d. Schaaf - Samen leven in Paddepoel
Zaterdag heb ik samen met mijn partijgenoot Boudewijn Gibcus in de Jupiter- en de Uranusstraat met een aantal bewoners gesproken. Wat me opviel was de grote tevredenheid over de buurt: rustig, groen, goede huizen en het winkelcentrum dichtbij. Over de tram werd, net als in de rest van de stad, verdeeld gedacht. Een aantal mensen ziet het als een obstakel waar de wijk vooral last van heeft. Maar even zo goed waren er mensen die de vele bussen graag zien verdwijnen. Toch was er een duidelijke zorg die bij veel mensen terugkwam: de toename van het aantal studentenhuizen in de buurt.
Niet dat dit altijd tot directe overlast leidt, maar toch. Bewoners vrezen dat het rustige karakter van de buurt verdwijnt en dat de waarde van de woning daalt. Bovendien botsen de leefstijlen. We kregen te horen dat er vaak wel, maar soms ook niet goede afspraken met elkaar zijn te maken.
Studenten
Dit is een duidelijk signaal voor de lokale politiek uit dit deel van Paddepoel. Een soortgelijk signaal horen we ook uit andere buurten. Maar er zijn ook voorbeelden waar de komst van studenten wel in goede aarde valt. Bijvoorbeeld omdat dit goed is voor de aanwezige voorzieningen. Het is dus lastig om voor de hele stad een beleid te maken waar iedere buurt krijgt wat het beste past. Er kunnen maximaal 15% kamerverhuurpanden per straat een vergunning krijgen. Er is dus een grens. Maar voor straten die daar nog ruim onder zitten, betekent dit dat het aantal nog stevig kan groeien. Dit brengt vaak een verandering van de sfeer in de straat teweeg. En dat bewoners hier grote moeite mee hebben, is begrijpelijk.

Verlaging
Als PvdA zien we vooral de oplossing in het bouwen van nieuwe jongerenhuisvesting op geschikte locaties. Door de nieuwbouw zal de druk op de kamerverhuurmarkt afnemen. Maar daarvoor moet de komende tijd vaak de schop de grond in. Er zijn plannen, nu nog de investeringen. Vooral door corporaties. Als dit lukt, zal de groei van studentenwoningen in wijken als Paddepoel-Noord ook afnemen. Mogelijk is een verlaging van de 15%-norm dan voor de PvdA aan de orde. Tot die tijd zullen we blijven inzetten op handhaving van de vergunningsregels en bestrijding van overlast. Mensen die tevreden wonen in Paddepoel moeten dat kunnen blijven doen.

Roeland van der Schaaf
Gemeenteraadslid PvdA GroningenGeen opmerkingen:

Een reactie posten