donderdag 23 augustus 2012

Rug aan Rug aan de Bessemoerstrook


Een kijkje vandaag op de bouwlocatie van de Bessemoerstrook. De werkzaamheden zijn weer in volle gang na een welverdiende bouwvakvakantie. Rug aan Rug woningen staat op het bord en dat krijgt geleidelijk aan zijn vorm zoals op de afbeelding is waar te nemen. Er komen 32 starterswoningen die in opdracht van woningcorporatie De Huismeester worden gebouwd.  Het woon complex past in het grootschalige plan dat moet  leiden tot het nieuwe Bessemoerstrook welke deel uit maakt van één van de ”groene vingers” die de noord en zuidkant van de stad met elkaar verbindt . 
De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Tussen de wijken Paddepoel en de Tuinwijk. De Bessemoerstrook wordt ingericht als een park met voorzieningen voor beide wijken. Het park wordt daarom op een ecologische manier ingericht en beheerd. 
Het groen van de Bessemoerstrook is ook bedoeld als compensatie voor de plannen met dichte bebouwing in Paddepoel Zuid-Oost, waarbij groen is ingeleverd. Overigens is de route langs het park een belangrijke fietsverbinding  naar Zernike. 
De foto's van de nieuwbouw: klik hier
Terugkijken op de sloop van dit bouwcomplex: klik hier
Op de gemeentesite veel nadere informatie: klik hier 
 Alle artikelen Bessemoerstrook onder label Bessemoerstrook

Geen opmerkingen:

Een reactie posten