woensdag 22 augustus 2012

Week van de alfabetisering 1e week september

Lezen en Schrijven! Voor veel mensen een gegeven. Iets waar je zelden bij stil staat. Maar Nederland telt anderhalf miljoen laaggeletterden. Voor deze doelgroep is door de bibliotheek in Groningen een speciale collectie samengesteld in het kader van de week van de alfabetisering. Deze zijn te vinden op de eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek op het LEESenSCHRIJFplein.
1. ABC doe je mee?: basiscursus Nederlands tot en met niveau A1
Basiscursus Nederlands voor óudkomers'en aspirant inburgeraars in Nederland, waarbij luistervaardigheden en werkwoorden worden geoefend.
2. De biecht.
Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden
3. Lees en schrijf! Werkboek & Geld en rekenen
Tips en uitleg van sommen en woorden die met geld te maken hebben
4. Luistercursus Nederlands voor Arabisch-sprekenden
Voor mensen die Arabisch spreken én geen of bijna geen Nederlands spreken
5. Mijn eerste Van Dale: voorleeswoordenboek
Voorleeswoordenboek voor kinderen vanaf twee jaar
6. Start!-krant: de begrijpelijkste krant van Nederland
Nederlanders en elke inburgeraar kan deze krant lezen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten