dinsdag 18 september 2012

Bezuinigingen treffen Vensterschool Paddepoel-Selwerd-Tuinwijk

Bezuinigingen en efficiency verbeteringen hebben er toe geleid dat de medewerker, tevens redacteur van onze wijkkrant Nummer 1, ontslag heeft gekregen. Bezoekers van het wijkinformatiepunt in de Vensterschool worden door verwezen naar het Stip waar vrijwilligers de taken hebben overgenomen.
Het is te betreuren dat een spin in het web binnen de Vensterschool de gevolgen moet ondervinden van bezuinigingen zeker waar velen vinden dat de presentatie  en de organisatie van de Vensterschool  veel te wensen overlaat. Vrijwilligers verdringen niet de arbeidsmarkt, immers zou dat voor vele organisaties gelden die vrijwilligers binnen hun geledingen werkzaam hebben en waar je je af kunt vragen; waarom geen betaalde  banen. Dat zal altijd een discussie blijven.
Wat werkelijk te betreuren valt is dat het informatiecentrum onbemand is binnen een organisatie waar dagelijks velen dit complex bezoeken en facilitair nog verder achteruit holt waar de gemeenschap binnen de wijken grote moeite mee heeft en zich niet laat invullen door vrijwilligers.

Mogelijk is het een advies studenten facilitair een onderzoeksrapport op te laten stellen. Leuk voor studenten en kost weinig of geen geld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten