maandag 10 september 2012

Directeur Nijestee slaat spijker op zijn kop - Studjers

Als je in Groningen de Dorpskrant leest zou je de indruk kunnen krijgen dat ‘Stadjers’ ontzettend veel overlast ervaren van studenten. Nachtelijk lawaai en overal fietsen. Er is blijkbaar iets als een ’15 procentsnorm’ waarmee de gemeente probeert onze stad van brave burgers zo schoon, rustig en veilig te houden als toen er nog geen studenten waren.
Er is werkelijk niets in dat beeld dat deugt of klopt.
Ten eerste zijn studenten vanaf het allereerste moment dat ze hier wonen ook inwoners van deze stad en dus Stadjers met evenveel rechten en plichten als iedereen. Studjers dus.
Ten tweede blijkt uit onze registratie van meldingen van overlast op geen enkele manier dat Studjers meer klachten veroorzaken dat ouderen, homo’s, Antillianen of andere te stigmatiseren groepen.
Ten derde, wat is de norm? Brave burgers slaan ’s ochtends om zeven uur met hun garagedeur. Dat is heel irritant als je als Studjer net lekker twee uur slaapt.

Ten vierde vind ik dat het onderbuikgevoel achter de 15-procentsnorm niet deugt. Vul voor studenten een andere groep in (ouderen, homo’s of Antillianen) en Nederland zou te klein zijn.
Ten vijfde is het beeld dat onze stad zonder studenten schoon, rustig en veilig als vroeger zou zijn volkomen idioot. Zonder studenten zou Groningen cultureel terugzakken naar het niveau van Assen, Drachten of Almelo. Kregen we de criminaliteitscijfers van Leeuwarden of Arnhem. Zonder studenten waren er duizenden arbeidsplaatsen minder, niet alleen in de horeca maar ook bij de RUG, het UMCG en de Hanzehogeschool. Zonder studenteninstroom zakte de prijs van uw koopwoning, brave burger, als een baksteen.
Moeten we de leefstijlconflicten (want dat zijn het) tussen brave burgers en Studjers dan niet serieus nemen? Jawel, op de volgende manieren:
  1. Handhaven. We zorgen voor goede regels tegen overlast en handhaven die streng als daar behoefte aan is. We maken daarbij geen onderscheid tussen groene of rode, zwarte of witte, studerende of werkende overlastveroorzakers. In Groningen hebben we het Meldpunt Overlast dat volgens mij goed werkt.
  2. Bouwen. We bouwen duizenden nieuwe woningen voor jongeren. We doen dat zo dat bewoners met verschillende leefstijlen (groen, rood, enzovoort) zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt kunnen wonen zonder last van elkaar te hebben. BouwJong!
  3. Ontmoeten. We helpen organiseren dat verschillende leefstijlers en culturen elkaar ontmoeten zodat begrip ontstaat en men misschien wel vrienden wordt.
Maar eerst en vooral: tel uw zegeningen. Want wat wonen we hier prettig met elkaar in onze stad. Vindt u dat niet? Kunt u altijd naar Assen verhuizen. Ik hoop voor u dat ze daar geen 15 procentsnorm hebben voor klagende burgers. Klurgers.
Pieter Bregman is directeur van woningcorporatie Nijestee maar profileert zichzelf op zijn Twitter account ook als maatschappelijk betrokken volkshuisvester, econoom. spreker, blogger en fietser. Hij heeft een duidelijke eigen mening en ventileert die veelvuldig, ondermeer via Twitter met ruim 1900 volgers en (sinds mei 2009)  een eigen Blog op de website van Nijestee. 

(bron: gemeente groningen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten