dinsdag 25 september 2012

Gemeenschappelijke regeling tram op gemeente agendaGemeenschappelijke regeling Tram en tekort participatiebudget op agenda gemeenteraad
De gemeenteraad van Groningen bespreekt in zijn vergadering van woensdag 26 september onder meer de instelling van een Gemeenschappelijke regeling voor de Regiotram, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming later dit jaar. Ook wordt er een voorstel van het college besproken voor het opvangen van het tekort bij het participatiebudget 2012. De vergadering is openbaar en begint om 16.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering is live te volgen via: groningen.nl/gemeenteraad.

Regiotram
Voorgesteld wordt om samen met de provincie een gemeenschappelijke regeling aan te gaan en op grond daarvan een Openbaar Lichaam op te richten. Wanneer later dit jaar door de raad wordt besloten de middelen beschikbaar te stellen voor de Regiotram, dan kan het Openbaar Lichaam met de winnende aanbieder het contract tekenen voor de aanleg en exploitatie van de Regiotram. De oprichting van de GR zorgt ervoor dat gemeente en provincie met één mond met het winnende consortium kunnen communiceren. Op dit moment zijn er twee consortia in de race om het contract voor de aanleg en exploitatie van de twee tramlijnen in de stad in de wacht te slepen. Het college van B&W en Gedeputeerde Staten maken eind oktober een keus. De gemeenteraad neemt in november een definitief besluit over de aanleg van de tram.

Tekort participatiebudget

Het college van B&W heeft aan de raad gemeld dat er dit jaar een tekort wordt verwacht op het participatiebudget. Uit dit budget worden activiteiten betaald voor mensen met een uitkering bij toeleiding naar werk of maatschappelijke participatie. Het college stelt de raad voor dit tekort op te lossen door het verlagen van uitgaven voor trajecten in de rest van dit jaar en door een bedrag van 1,8 miljoen euro uit het voor 2013 beschikbare budget nu in te zetten.

Afscheid Arno Rutte en benoeming Jarig Sipma
VVD-raadslid Arno Rutte is op 12 september jl. gekozen in de Tweede Kamer. Om die reden neemt hij woensdag aanstaande afscheid van de gemeenteraad. Zijn plek zal worden ingenomen door Jarig Sipma. Verder zal de plek van SP-raadslid Ria Rademaker vanwege iekte tijdelijk worden overgenomen door Nicole Temmink, vooralsnog voor een periode van 16 weken. Ook zal er een nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie worden benoemd, Werner Zuurbier. Hij vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van de vorige voorzitter, Gerard Johanns.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten